Menu główne

Licznik odwiedzin

349121

Aktualności


Terminy wydawania żywności w maju 2018 roku

2018-04-24

Najbliższy termin wydawania żywności: 9, 10, 11 i 14 maja 2018 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.


Terminy wydawania żywności w kwietniu 2018 roku - II tura

2018-04-16

Najbliższy termin wydawania żywności: 19, 20, 23 i 24 kwietnia 2018 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.


Zaproszenie na spotkanie PRZEZORNY SENIOR

2018-04-03

Stowarzyszenia Wolontariat 50+ „Senior dla Seniora” serdecznie zaprasza na spotkanie, które poświęcone będzie bezpieczeństwu osób starszych.
Spotkanie odbędzie się w dniu 9 kwietnia br. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Ratusza w Kluczborku, Rynek 1.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie na spotkanie PRZEZORNY SENIOR"


Terminy wydawania żywności w kwietniu 2018 roku

2018-03-30

Najbliższy termin wydawania żywności: 5, 6, 9 i 10 kwietnia 2018 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.


Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej

2018-03-29

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny uzyskała formę dokumentu elektronicznego.
Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych (mKDR). W obiegu pozostanie także plastikowy nośnik.

czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej"


Informacja Stowarzyszenia na rzecz niepełnosprawnych SPES

2018-03-08

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia Programu Pomocy Dzieciom.
Stowarzyszenie SPES rozpoczyna nabór wniosków na stypendia, który potrwa do 5 kwietnia br. Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej rodzin, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Celem Stowarzyszenia jest trwała poprawa sytuacji życiowej zwłaszcza tych rodzin, które dostrzegają własne możliwości radzenia sobie z trudnościami.
Więcej informacji w ulotce lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Dołączone pliki:


Termin wydawania żywności w marcu 2018 roku

2018-03-01

Najbliższy termin wydawania żywności: 5, 6, 7 i 8 marca 2018 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.


Termin wydawania żywności w lutym 2018 roku

2018-02-07

Najbliższy termin wydawania żywności: 12, 13, 14 i 15 lutego 2018 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.


Termin wydawania żywności w styczniu 2018 roku

2018-01-09

Najbliższy termin wydawania żywności: 25, 26, 29 i dodatkowo 30 stycznia 2018 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.


Informacja

2018-01-03

Szanowni Państwo,
na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( Dz. U. z 2017r., poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze pełnił funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2018r. sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego realizowane są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
45-082 Opole ul. Piastowska 14
telefon: 77 452 43 39
fax: 77 452 43 40
e-mail: kszs@opole.uw.gov.pl
strona internetowa https://www.opole.uw.gov.pl/"


Zapraszamy zainteresowanych do skorzystania z usług w projekcie

2017-12-06

W związku z realizacja projektu „Nie–Sami–Dzielni–rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku, informuje o możliwości skorzystania przez osoby starsze, niesamodzielne, w tym osoby z niepełnosprawnościami z:
1) sąsiedzkich usług opiekuńczych,
2) sprzętu rehabilitacyjnego,
3) usługi Teleopieki domowej,
w celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa oraz wsparcia i opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi w Gminie Kluczbork.
Koszt założenia usługi Teleopieki i wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego jest finansowany w ramach projektu, osoba objęta usługą nie ponosi kosztów.
Warunkiem założenia Teleopieki jest posiadanie telefonu stacjonarnego i aktywnej linii telefonicznej.
W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą (dochód netto nie może przekroczyć : na osobę w rodzinie 771 zł, na osobę samotną 951 zł).
Z uwagi na ograniczoną ilość usług, każda osoba i jej sytuacja będzie weryfikowana przez pracowników ośrodka.


Termin wydawania żywności w grudniu 2017 roku

2017-12-06

Najbliższy termin wydawania żywności od 12 do 15 grudnia 2017 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji