Aktualności


Zapytanie ofertowe

2017-06-22

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

2017-06-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 paragraf 3, art. 175 i art. 178 paragraf 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)
Kierownik OPS w Kluczborku podaje do wiadomości, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Kluczborku dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.

czytaj całość publikacji "Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów"

Dołączone pliki:


Wakacje z zabytkami

2017-05-26

Fundacja Benevolens szuka wolontariuszy na organizowany darmowy obóz wolontariacki dla wolontariuszy z całej Polski (osób, które ukończyły 18 lat). Więcej informacji w załącznikach.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Informacja

2017-05-22

Powiat Kluczborski realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”, dzięki któremu można otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie: www.inkubatorkluczbork.pl

Dołączone pliki:


Informacja

2017-05-09

Stowarzyszenie Piękne Anioły prowadzi akcję "Czysty Aniołek". Akcja ta ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej. Akcja trwa do 10 czerwca 2017 roku. Więcej informacji na https://www.piekne-anioly.org

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Terminy wydawania żywności w maju 2017 roku

  2017-05-02

  Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.
  Najbliższy termin wydawania żywności od 8 do 10 maja 2017 roku.
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 dobiega końca.
  Informacje o wydawaniu skierowań do pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2017, przekażemy zaraz po ogłoszeniu wytycznych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


  Ostrzeżenie przed oszustami

  2017-04-26

  Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku nie prowadzi akcji dotyczącej sprawdzania przeznaczania środków z Programu 500+ przez naszych klientów.

  Na terenie Gminy Kluczbork tylko pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka (legitymujący się ważną legitymacją służbową) są uprawnieni do sprawdzania sytuacji w środowisku.

  Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wpuszczaniu osób obcych do swoich domów i nie udostępnianie dokumentów osobom nieuprawnionym. Brak ważnej legitymacji służbowej osoby odwiedzającej jest podstawą do odmowy kontaktu.

  OPS powiadomił Policję o sprawach oszustwa polegającego na podawaniu się osób nieuprawnionych za pracowników Ośrodka.


  Informacja

  2017-04-13

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku w dniu 18 kwietnia 2017 roku (wtorek) będzie czynny : od 8.00 do 15.00.


  Terminy wydawania żywności w kwietniu 2017 roku

  2017-04-03

  Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.
  Najbliższy termin wydawania żywności od 12 do 14 kwietnia 2017 roku.


  Ogłoszenie

  2017-03-27

  Zorientuj się i nie strać szansy na DOTACJĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  Trwa rekrutacja do projektu „Zorientowani na biznes”.
  Jeśli masz skończone 30 lat, jesteś BEZROBOTNY lub NIEAKTYWNY ZAWODOWO, zamieszkujesz teren województwa opolskiego i masz pomysł na swoją firmę, możesz otrzymać BEZZWROTNĘ DOTACJĘ do 23 tyś. zł. oraz wsparcie w kwocie 1000zł miesięcznie na utrzymanie działalności nawet przez 12 pierwszych miesięcy.
  Projektem są również objęci EMERYCI oraz MATKI na urlopie wychowawczym.
  Ilość miejsc ograniczona!
  Wszelkich informacji udzieli Państwu Koordynator projektu pod nr tel. 501 858 052
  Zapraszamy do biura projektu w Opolu przy ul. Horoszkiewicza 6/B113 oraz na stronę projektu
  https://www.zorientowani.kompass-consulting.pl
  oraz
  https://www.facebook.com/zorientowaninabiznesl

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Fundacja Aktywizacja zaprasza do udziału w projekcie "Młodzi aktywni na rynku pracy"

   2017-03-23

   Projekt kierowany jest do osób młodych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, ani studenci studiów stacjonarnych. Możliwy jest udział studentów studiów zaocznych o ile nie pracują i spełniają kryteria młodzieży NEET.
   Więcej informacji w załącznikach.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe

   2017-03-23

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia w zakresie świadczenia usług wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych a także dla osób sprawujących nad nimi opiekę, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork,

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

   Dołączone pliki:


   Harmonogram spotkań grup wsparcia

   2017-03-21

   Harmonogram spotkań grup wsparcia (samopomocowych) na okres IV-VI 2017r. realizowanych w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej".

   Rodziny przeżywające problemy opiekuńczo – wychowawcze:
   1) 06.04.2017r., godz. 09:00 – 12:00
   2) 18.05.2017r., godz. 09:00 – 12:00
   3) 08.06.2017r., godz. 09:00 – 12:00

   Rodziny starające się o powrót dziecka:
   1) 03.04.2017r., godz. 09:00 – 12:00
   2) 15.05.2017r., godz. 09:00 – 12:00
   3) 05.06.2017r., godz. 09:00 – 12:00


   Międzynarodowy Dzień Inwalidy

   2017-03-20

   19 marca obchodzony był Międzynarodowy Dzień Inwalidów.
   Jaka pomoc mogą otrzymać osoby niepełnosprawne?

   Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje szereg instrumentów służących wsparciu osoby niepełnosprawnej.
   Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
   - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
   - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
   - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
   - usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
   Ponadto osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej.

   czytaj całość publikacji "Międzynarodowy Dzień Inwalidy"


   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2017-03-20

   W imieniu Gminy Kluczbork, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, pod nazwą: Wypożyczanie sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork na potrzeby realizacji zadania nr 12 Projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: RA-MED Adrian Reinhard, ul. Podgórna 6, 47-300 Krapkowice.

   Dołączone pliki:


   Zaproszenie

   2017-03-15

   Biuro Projektów Dotacyjnych zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne w sprawie realizowanych projektów dotacyjnych. Celem realizowanych przez biuro projektów, jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Zachęcamy również do odwiedzenia strony na portalu społecznościowym Facebook - @dotacjekluczbork
   Więcej o bezzwrotnym wsparciu finansowym i spotkaniu w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe

   2017-03-08

   Gmina Kluczbork,46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1 – reprezentowana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert na: Wypożyczanie sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork na potrzeby realizacji zadania nr 12 Projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Dołączone pliki:


   Terminy wydawania żywności w marcu 2017 roku

   2017-03-02

   Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.
   Najbliższy termin wydawania żywności od 13 do 15 marca 2017 roku.


   Komunikat MRPiPS

   2017-02-22

   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat o próbach wyłudzania pieniędzy, z prośbą o rozpowszechnienie, więcej w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o zamówieniu usługi Teleopieki

   2017-02-12

   W związku z realizacja projektu partnerskiego „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” dofinansowanego z EFS, Gmina Kluczbork zamieściła w Bazie konkurencyjności ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie kompleksowej usługi całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki, dla osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Kluczbork", więcej na stronie:
   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1020573


   Kampania MRPiPS

   2017-02-07

   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację kampanii informacyjnej "Bezpieczny i Aktywny Senior", która porusz najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych. Jednym z podstawowych celów kampanii jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, czy dyskryminację ze względu na wiek. Więcej na stronie ministerstwa: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

   Dołączone pliki:


   Wnioski na karty w programie "Kluczbork dla Rodziny+"

   2017-02-06

   U W A G A !!! Od 06.02.2017 roku wnioski na karty w programie "Kluczbork dla Rodziny+" składa się w siedzibie OPS w Kluczborku, ul. Zamkowa 6, piętro I, pok. 8, w godzi. od 8 do 15, (dotychczas było: piętro II, pok. 13, w godz. od 10 do 15). W tym samym miejscu można przedłużyć karty wydane w latach 2014-2016 specjalnym hologramem na lata 2017 - 2019.
   Karty "Gmina Kluczbork dla Seniora" przedłuża i wydaje nowe Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, pok. 105 na I piętrze.


   Terminy wydawania żywności w lutym 2017 roku

   2017-02-02

   Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.
   Najbliższy termin wydawania żywności od 7 do 9 lutego 2017 roku.


   WUP Opole rozpoczął realizację projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci"

   2017-02-01

   Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu Opolskie dla rodziców i dzieci w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie Powrót do zatrudnienia. Celem nowego projektu jest wsparcie dla 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

   czytaj całość publikacji "WUP Opole rozpoczął realizację projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci""

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji