Aktualności


Komunikat w sprawie wniosków na świadczenie wychowawcze

2016-06-27

Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego o niezwlekanie ze składaniem wniosku.
Tylko wnioski złożone do dnia 1 lipca br. skutkują ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r.
Świadczenie wychowawcze na wnioski złożone po 1 lipca br. przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski można składać w sposób tradycyjny w siedzibie ośrodka pok. nr 14 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, ePUAP lub poprzez banki biorące udział w programie.


Piknik rodzinny

2016-06-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Sołectwo Krzywizna zapraszają 18.06.2016 roku na Piknik rodzinny w Krzywiźnie.
Szczegóły w plakacie.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Wolontariat

  2016-06-09

  Zapraszamy na spotkania dla wolontariuszy. Szczegóły na plakacie.

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2016-06-01

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku w maju br. rozpoczął organizację spotkań grup wsparcia (samopomocowych) w ramach realizacją projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.

  Dołączone pliki:


  Informacja o realizacji programu "Rodzina 500 plus"

  2016-05-02

  Od maja 2016 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00. Zakończył się dyżury w Ratuszu Miejskim.

  Aktualne telefony do pracowników realizujących program "Rodzina 500 plus":
  (77)418-52-07 lub 418-52-81, wewnętrzne: pok. 14b, tel. 49; pok. nr 15, tel. 43.

  W kwietniu 2016 roku pracownicy przyjęli od osób uprawnionych 1.556 wniosków na świadczenie wychowawcze dla 2.199 dzieci.

  Obecnie pracownicy weryfikują wnioski i przygotowują decyzje. Wnioski weryfikowane są według daty wpływu do ośrodka. Do końca kwietnia br. przygotowano 246 decyzji.


  Informacja dla potencjalnych partnerów Karty Dużej Rodziny

  2016-04-26

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do dołączenia do grona firm i instytucji odpowiedzialnych społecznie, dbających o duże rodziny.
  Jeżeli firma działa lokalnie to zachęcamy do przystąpić do lokalnego programu "Kluczbork dla rodziny+". W naszym programie wydano 1.703 karty dla członków rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych.

  Dołączone pliki:


  Program Rodzina 500 plus na stronie MRPiPS

  2016-04-13

  Aktualne informacje o programie "Rodzina 500 plus" na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kliknij w link: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus.


  Bus 500plus w Kluczborku

  2016-04-05

  Busy 500plus to mobilne punkty informacyjne, w których pracownicy Urzędów Wojewódzkich udzielają porad i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500plus”. Specjalnie oznakowane samochody odwiedzą każdy region w Polsce.

  Do Gminy Kluczbork Bus 500plus przyjedzie 7.04.2016 roku. Bus odwiedzi miedzy 8.15 a 9.15 Kuniów (szkoła), od 9.30 do 12.00 będzie w Rynku w Kluczborku a od 12.30 do 14.00 w Bogacicy (szkoła).

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji