Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Terminy wydawania żywności w lutym 2021

Data publikacji: 2021-01-25

Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116. W związku z zagrożeniami epidemicznymi, wydawanie żywności z POPŻ w określonych terminach na specjalnych zasadach:

8 lutego 2021r. (poniedziałek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery A do F;
9 luty 2021r. (wtorek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery G do K;
10 luty 2021r. (środa) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery L do R;
11 luty 2021r. (czwartek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery S do Z;

Czytaj całość publikacji "Terminy wydawania żywności w lutym 2021"

Zasady i terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Data publikacji: 2021-01-22

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego (program Rodzian 500+) od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Szczepienia przeciwko Covid-19

Data publikacji: 2021-01-18

Rozpoczął się program szczepień populacyjnych przeciwko Covid-19. W pierwszej grupie znalazły się osoby w wieku 80+, potem 70+ i dalej 60+. Akcja informacyjna o szczepieniach prowadzona jest we wszystkich mediach, a także na stronie internetowej i profilu FB Gminy Kluczbork.

Numery kontaktowe do kluczborskich przychodni, które zajmują się szczepieniami oraz do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Kluczborku zamieszczono na ulotce.

Ulotka

Zmiana numerów telefonów wewnętrznych do pracowników Ośrodka

Data publikacji: 2021-01-13

W Menu głównym w zakładce Kontakt, podajemy nowe numery telefonów wewnętrznych do pracowników Ośrodka.

Program Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2021-01-06

Informujemy, że w I kwartale 2021roku będzie kontynuowany na terenie Gminy Kluczbork program „Wspieraj Seniora” w celu ochrony osób najbardziej narażonych na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS – CoV-2.

Program na terenie Gminy, realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej przez swoich pracowników, we współpracy z harcerzami i wolontariuszami.

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu Seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych podczas pandemii. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Skorzystaj ze specjalnej infolinii: 22 505 11 11 lub zgłoś na tel. 535 785 006 bezpośrednion do OPS Kluczborku, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

UWAGA : pracownicy Ośrodka, harcerze i wolontariusze, posiadają potwierdzenie udziału w programie, wydane przez Kierownika Ośrodka.

Plakat WS

Załączniki:

  1. ulotka (plik pdf 811KB)

Ogrzewalnia

Data publikacji: 2020-11-03

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku uruchomiono ogrzewalnię dla osób potrzebujących.

Ogrzewalnia zapewnia tymczasowe schronienie, tj. umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące, opiekę opiekuna, możliwość skorzystania z ciepłego napoju, możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych oraz wymianę odzieży.

Ogrzewalnia jest czynna codziennie od 18.00 do 8.00. Wejście do Ogrzewalni od ul. Podwale przez podwórko wewnętrzne. Ogrzewalnia objęta jest monitoringiem wizyjnym. Telefon do Ogrzewalni: 511 532 135.

Informacja

Data publikacji: 2020-10-28

Darmowe konsultacje psychologiczne dla dla seniorów oraz ich opiekunów.
Więcej w załączniku.

Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 263KB)
  2. Informator Opolski (plik pdf 1791KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-10-26

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż dzieci, młodzież posiadające decyzję na refundację gorącego posiłku, które z powodu zdalnego nauczania nie uczęszczają do szkoły, nadal mogą z tej formy wsparcia korzystać.

Wykonawcy usługi przygotowują posiłki, które mogą być wydawane na wynos (do pojemników jednorazowych lub menażek klientów).

W celu odbioru posiłku proszę o kontakt z następującymi wykonawcami :
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 ul. M. Konopnickiej 17, Kluczbork - posiłki odbierać można w Restauracji Imbir, ul. Byczyńska 20, Kluczbork, od godz. od 12.00 do 17.00

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. A. Mickiewicza 10 Kluczbork - posiłki odbierać można w kuchni wykonawcy, na tyłach Szkoły, tj. Mikrus ul. Mickiewicza 10 Kluczbork, od godz. 10.00 do 11.00.

- pozostałe szkoły - Kuchnia ,,MIŚ ul. Dąbrowskiego 2, Kluczbork, od 11.30 do 13.00.

W przypadku szkół z terenów wiejskich, prosimy o kontakt bezpośrednio ze szkołami, gdyż wykonawca podejmie rozmowy dot. możliwości dostarczania posiłków do odbioru z placówek szkolnych.

Jednocześnie informujemy, że za nieodebrane obiady nie przysługuje rekompensata pieniężna.

Apel

Data publikacji: 2020-10-16

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Niskie temperatury oraz złe warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się z apelem do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.
Bardzo prosimy Państwa o zaangażowanie w działania pomocowe i alarmowanie o osobach mogących potrzebować wsparcia odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy (w szczególności pracowników socjalnych oraz strażników miejskich), a także do pomocy międzysąsiedzkiej.

Czytaj całość publikacji "Apel"

Zaproszenie do udziału w konkursie

Data publikacji: 2020-10-12

Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do udziału w konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. Pokonamy bariery (nr 1/2020).

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w konkursie"

Załączniki:

  1. Zaproszenie PFRON do udziału w konkursie (plik pdf 347KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-10-11

Informujemy, że od 12 października 2020 roku, przyjmowanie wniosków na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w formie tradycyjnej (papierowej) w godzinach od 9.00 do 14.00 w pok. nr 14a w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez stronę empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość internetową. W szczególności wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, tj. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski na świadczenie "Dobry start" można składać do 30 listopada 2020r.

Przypominamy - w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+. Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

Informacja OWES

Data publikacji: 2020-10-06

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pomaga osobą chcącym założyć własne Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) tj. spółdzielnię socjalną, stowarzyszenie czy fundację prowadzącą działalność gospodarczą, odpłatną pożytku publicznego, oświatową lub kulturalną.

Czytaj całość publikacji "Informacja OWES"

Załączniki:

  1. Materiały promocyjne (plik pdf 1743KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-09-11

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od września br. realizuje zadanie związane z obsługą i wypłatą dodatków mieszkaniowych.
Wnioski na dodatki mieszkaniowe można składać w pok. nr 17 na II piętrze, codziennie w godzinach od 8 .00 do 10.30.

Więcej informacji w Menu głównym w zakładkach : Terminy wypłat, Świadczenia, Druki, Wymagane Dokumenty i Prawo.

Niodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Data publikacji: 2020-09-04

W powiecie kluczborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Szczegółowe informacje, kto może skorzystać z darmowych porad oraz gdzie zlokalizowane i w jakich godzinach czynne są punkty po kliknięciu w link :
http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/pomoc_prawna_2020.htm
 

Plakat

Data publikacji: 2020-09-03

Konieczność stosowania się do zaleceń epidemicznych.

PlakatPlakat

Składanie wniosków na stypendia do dnia 15.09.2020 roku

Data publikacji: 2020-08-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku uprzejmie informuje, że termin składania wniosków na stypendia upływa 15.09.2020 roku. Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy materialnej dla uczniów wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie. Wszelkie informacje, wzory wniosków, oświadczeń oraz instrukcja w sprawie realizacji i wykaz refundowanych wydatków, zamieszczone są na stronie internetowej w menu: świadczenia, druki, wymagane dokumenty.

Informacja 500+

Data publikacji: 2020-08-13

Przypominamy - w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+. - Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

Czytaj całość publikacji "Informacja 500+"

Polski BonTurystyczny - Informacje

Data publikacji: 2020-08-06

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19.

Od 01.08.2020r. osoby uprawnione do bonu turystycznego mogą go aktywować na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Po aktywacji mogą nim zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w podmiotach zarejestrowanych na PUE ZUS i wpisanych na listę przez Polską Organizację Turystyczną.

Czytaj całość publikacji "Polski BonTurystyczny - Informacje"

Załączniki:

  1. Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości (plik pdf 412KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-08-01

Informujemy, że od 1 lipca 2020 roku, można składać wnioski elektroniczne z tytułu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 i na nowy okres zasiłkowy 2020/2021. W szczególności na świadczenie dobry start (300+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski elektroniczne można składać przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość internetową.

Od 1 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6, na II piętrze, pok. nr 14a.

Na terenie Ośrodka obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie zalecanego dystansu społecznego.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej