Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Terminy wydawania żywności w marcu 2021

Data publikacji: 2021-02-23

Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116. W związku z zagrożeniami epidemicznymi, wydawanie żywności z POPŻ w określonych terminach na specjalnych zasadach:

1 marca 2021r. (poniedziałek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery A do F;
2 marca 2021r. (wtorek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery G do K;
3 marca 2021r. (środa) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery L do R;
4 marca 2021r. (czwartek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery S do Z;

Czytaj całość publikacji "Terminy wydawania żywności w marcu 2021"

Zasady i terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Data publikacji: 2021-02-01

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego (program Rodzian 500+) od 1 czerwca 2021 r., wnioski można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Załączniki:

  1. plakat (plik pdf 1351KB)
  2. ulotka (plik pdf 155KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-02-01

Z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dopłata do czynszu jest finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę traktować należy jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy.
 

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Szczepienia przeciwko Covid-19

Data publikacji: 2021-01-18

Rozpoczął się program szczepień populacyjnych przeciwko Covid-19. W pierwszej grupie znalazły się osoby w wieku 80+, potem 70+ i dalej 60+. Akcja informacyjna o szczepieniach prowadzona jest we wszystkich mediach, a także na stronie internetowej i profilu FB Gminy Kluczbork.

Numery kontaktowe do kluczborskich przychodni, które zajmują się szczepieniami oraz do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Kluczborku zamieszczono na ulotce.

Ulotka

Zmiana numerów telefonów wewnętrznych do pracowników Ośrodka

Data publikacji: 2021-01-13

W Menu głównym w zakładce Kontakt, podajemy nowe numery telefonów wewnętrznych do pracowników Ośrodka.

Program Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2021-01-06

Informujemy, że w I kwartale 2021roku będzie kontynuowany na terenie Gminy Kluczbork program „Wspieraj Seniora” w celu ochrony osób najbardziej narażonych na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS – CoV-2.

Program na terenie Gminy, realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej przez swoich pracowników, we współpracy z harcerzami i wolontariuszami.

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu Seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych podczas pandemii. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Skorzystaj ze specjalnej infolinii: 22 505 11 11 lub zgłoś na tel. 535 785 006 bezpośrednion do OPS Kluczborku, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

UWAGA : pracownicy Ośrodka, harcerze i wolontariusze, posiadają potwierdzenie udziału w programie, wydane przez Kierownika Ośrodka.

Plakat WS

Załączniki:

  1. ulotka (plik pdf 811KB)

Ogrzewalnia

Data publikacji: 2020-11-03

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku uruchomiono ogrzewalnię dla osób potrzebujących.

Ogrzewalnia zapewnia tymczasowe schronienie, tj. umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące, opiekę opiekuna, możliwość skorzystania z ciepłego napoju, możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych oraz wymianę odzieży.

Ogrzewalnia jest czynna codziennie od 18.00 do 8.00. Wejście do Ogrzewalni od ul. Podwale przez podwórko wewnętrzne. Ogrzewalnia objęta jest monitoringiem wizyjnym. Telefon do Ogrzewalni: 511 532 135.

Informacja

Data publikacji: 2020-10-28

Darmowe konsultacje psychologiczne dla dla seniorów oraz ich opiekunów.
Więcej w załączniku.

Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 263KB)
  2. Informator Opolski (plik pdf 1791KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-10-26

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż dzieci, młodzież posiadające decyzję na refundację gorącego posiłku, które z powodu zdalnego nauczania nie uczęszczają do szkoły, nadal mogą z tej formy wsparcia korzystać.

Wykonawcy usługi przygotowują posiłki, które mogą być wydawane na wynos (do pojemników jednorazowych lub menażek klientów).

W celu odbioru posiłku proszę o kontakt z następującymi wykonawcami :
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 ul. M. Konopnickiej 17, Kluczbork - posiłki odbierać można w Restauracji Imbir, ul. Byczyńska 20, Kluczbork, od godz. od 12.00 do 17.00

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. A. Mickiewicza 10 Kluczbork - posiłki odbierać można w kuchni wykonawcy, na tyłach Szkoły, tj. Mikrus ul. Mickiewicza 10 Kluczbork, od godz. 10.00 do 11.00.

- pozostałe szkoły - Kuchnia ,,MIŚ ul. Dąbrowskiego 2, Kluczbork, od 11.30 do 13.00.

W przypadku szkół z terenów wiejskich, prosimy o kontakt bezpośrednio ze szkołami, gdyż wykonawca podejmie rozmowy dot. możliwości dostarczania posiłków do odbioru z placówek szkolnych.

Jednocześnie informujemy, że za nieodebrane obiady nie przysługuje rekompensata pieniężna.

Apel

Data publikacji: 2020-10-16

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Niskie temperatury oraz złe warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się z apelem do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.
Bardzo prosimy Państwa o zaangażowanie w działania pomocowe i alarmowanie o osobach mogących potrzebować wsparcia odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy (w szczególności pracowników socjalnych oraz strażników miejskich), a także do pomocy międzysąsiedzkiej.

Czytaj całość publikacji "Apel"

Zaproszenie do udziału w konkursie

Data publikacji: 2020-10-12

Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do udziału w konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. Pokonamy bariery (nr 1/2020).

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w konkursie"

Załączniki:

  1. Zaproszenie PFRON do udziału w konkursie (plik pdf 347KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-10-11

Informujemy, że od 12 października 2020 roku, przyjmowanie wniosków na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w formie tradycyjnej (papierowej) w godzinach od 9.00 do 14.00 w pok. nr 14a w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez stronę empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość internetową. W szczególności wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, tj. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski na świadczenie "Dobry start" można składać do 30 listopada 2020r.

Przypominamy - w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+. Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

Informacja OWES

Data publikacji: 2020-10-06

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pomaga osobą chcącym założyć własne Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) tj. spółdzielnię socjalną, stowarzyszenie czy fundację prowadzącą działalność gospodarczą, odpłatną pożytku publicznego, oświatową lub kulturalną.

Czytaj całość publikacji "Informacja OWES"

Załączniki:

  1. Materiały promocyjne (plik pdf 1743KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-09-11

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od września br. realizuje zadanie związane z obsługą i wypłatą dodatków mieszkaniowych.
Wnioski na dodatki mieszkaniowe można składać w pok. nr 17 na II piętrze, codziennie w godzinach od 8 .00 do 10.30.

Więcej informacji w Menu głównym w zakładkach : Terminy wypłat, Świadczenia, Druki, Wymagane Dokumenty i Prawo.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej