Menu główne

Licznik odwiedzin

672061

Nabory na stanowiska


Ogłoszenie o naborze

2020-09-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik socjalny.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze

2020-09-18

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik socjalny.

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2020-09-11

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Opiekun, zostały wybrane:
1) Pani Monika Latańska zam. Kluczbork,
2) Pani Aneta Mroczek zam. Kujakowice Dolne.

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"


Ogłoszenie o naborze

2020-08-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun.

Dołączone pliki:


Informacja o unieważnieniu naboru

2020-07-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, unieważnia nabór na stanowisko pomocnicze : asystent rodziny, ogłoszony w dniu 4 lipca 2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku i na tablicy informacyjnej jednostki, z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, pok. 2 w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną zwrócone pocztą.


Ogłoszenie o naborze

2020-07-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny.

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2020-06-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku odstąpił od rozstrzygnięcia naboru na stanowisko pracownika socjalnego na czas zastępstwa z powodu braku kandydatów.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego na czas nieokreślony, została wybrana Pani Joanna Niedźwiedź, zam. Kluczbork.

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"


Ogłoszenie o naborze

2020-06-15

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik socjalny - 2 etaty

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2020-06-03

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Informatyk, został wybrany Pan Szymon Hałaszewski, zam. Kluczbork.

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"


Informacja o wynikach naboru

2020-05-29

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Opiekunka środowiskowa, została wybrana: Pani Małgorzata Kowalczyk-Lorenc, zam. Kluczbork.

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"


Wyniki naboru

2020-05-25

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku odstąpił od rozstrzygnięcia naboru na stanowisko pracownika socjalnego z powodu braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.


Ogłoszenie o naborze

2020-05-18

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Informatyk.
W dniu 19.05.2020 poprawiono załącznik "Ogłoszenie o naborze"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze

2020-05-11

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko: Opiekunka środowiskowa.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze

2020-05-06

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik socjalny.

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2020-03-30

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku, została wybrana Pani Joanna Osika, zam. Kluczbork.

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2020-03-15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownicze opiekunka środowiskowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana: Pani Maria Żydziak, zam. Kluczbork.

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"


Ogłoszenie o naborze

2020-03-11

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektor.

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2020-03-06

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Księgowy, nie wybrano żadnego kandydata.

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze

2020-02-28

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko: Opiekunka środowiskowa.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze

2020-02-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko Księgowego

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2020-02-20

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Księgowy, nie wybrano żadnego kandydata.

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze

2020-02-03

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko Księgowego

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2019-07-18

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownicze pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana: Pani Katarzyna Hodyra, zam. Kluczbork.

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"


Informacja o naborze

2019-07-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje o naborze kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego.

Dołączone pliki:


Wyniki naboru

2019-07-03

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku odstąpił od rozstrzygnięcia naboru na stanowisko pracownika socjalnego z powodu braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.


Informacja o naborze

2019-06-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje o naborze kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego.

Dołączone pliki:


Wyniki naboru

2019-05-31

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw kadr i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku.

czytaj całość publikacji "Wyniki naboru"


Ogłoszenie o naborze

2019-05-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko Specjalista do spraw kadr i płac.

Dołączone pliki:


Wyniki naboru

2018-08-23

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku.

czytaj całość publikacji "Wyniki naboru"


Wyniki naboru

2018-08-23

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent w Dziale Świadczeń Społecznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku.

czytaj całość publikacji "Wyniki naboru"


Ogłoszenie o naborze

2018-08-06

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń Społecznych

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze

2018-08-06

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Dołączone pliki:


Wyniki naboru

2018-06-25

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze informatyka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku

czytaj całość publikacji "Wyniki naboru"


Wyniki naboru

2018-06-13

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku

czytaj całość publikacji "Wyniki naboru"


Ogłoszenie o naborze

2018-06-06

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko Informatyka

Dołączone pliki:


Wyniki naboru

2018-06-06

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze informatyk w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku
W terminie 10 dni wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze, żaden kandydat nie złożył dokumentów określonych w ogłoszeniu. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie został wybrany kandydat.


Ogłoszenie o naborze

2018-05-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko Referenta

W dniu 23.05.2018 r. sprostowano błąd pisarski w ogłoszeniu, w punkcie : "6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:", kropka 2, otrzymuje brzmienie : "sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listownie (koperta opisana: „Nabór na stanowisko referenta”)".

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze

2018-05-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko Informatyka

Dołączone pliki:


Wyniki otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2017 roku

2017-08-31

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1.817 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka, dokonuje rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rok 2017, ogłoszonego 3 sierpnia 2017 roku, którego przedmiotem był wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta i Gminy Kluczbork na rok 2017.

czytaj całość publikacji "Wyniki otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2017 roku"


Ogłoszenie otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2017 roku

2017-08-03

Wybór dziennego opiekuna na 2017 rok

Dołączone pliki:


Wyniki naboru

2017-01-25

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Zastępca kierownika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku

czytaj całość publikacji "Wyniki naboru"


Ogłoszenie o naborze

2017-01-13

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika

Dołączone pliki:


Wyniki otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2017 roku

2017-01-05

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka, dokonuje rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rok 2017, ogłoszonego 7 grudnia 2016 roku, którego przedmiotem był wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta i Gminy Kluczbork na rok 2017.

czytaj całość publikacji "Wyniki otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2017 roku"


Ogłoszenie otwartego konkursu na Dziennego Opiekuna w 2017 roku

2016-12-07

Wybór Dziennego opiekuna na 2017 rok.

Dołączone pliki:


Wyniki naboru

2016-12-07

Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyk w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku.

czytaj całość publikacji "Wyniki naboru"


Ogłoszenie o naborze

2016-11-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko informatyk.

Dołączone pliki:


Wyniki naboru

2016-11-16

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze informatyk w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku
W terminie 12 dni wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze, żaden kandydat nie złożył dokumentów określonych w ogłoszeniu. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie został wybrany kandydat.


Ogłoszenie o naborze

2016-11-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko informatyk.

Dołączone pliki:


Wyniki otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2016 roku

2016-11-02

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka, dokonuje rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rok 2016, ogłoszonego 5 października 2016 roku, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta i Gminy Kluczbork na rok 2016.

czytaj całość publikacji "Wyniki otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2016 roku"


Wyniki naboru

2016-10-31

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze informatyk w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku
W terminie 10 dni wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze, żaden kandydat nie złożył dokumentów określonych w ogłoszeniu. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie został wybrany kandydat.


Ogłoszenie o naborze

2016-10-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko informatyk.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie otwartego konkursu na Dziennego Opiekuna w 2016 roku

2016-10-05

Wybór Dziennego opiekuna na 2016 rok

Dołączone pliki:


Wyniki naboru

2016-03-18

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor (2 etaty) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku

czytaj całość publikacji "Wyniki naboru"


Wyniki naboru

2016-03-18

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent (2 etaty) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku.

czytaj całość publikacji "Wyniki naboru"


Ogłoszenie o naborze

2016-03-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowiska: referent i podinspektor.

Dołączone pliki:


Wyniki otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2016 roku

2015-12-21

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka, dokonuje rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rok 2016, ogłoszonego 20 listopada 2015 roku, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta i Gminy Kluczbork na rok 2016.

czytaj całość publikacji "Wyniki otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2016 roku"


Ogłoszenie otwartego konkursu na Dziennego Opiekuna w 2016 roku

2015-11-20

Wybór Dziennego opiekuna na 2016 rok

Dołączone pliki:


Wyniki trzeciego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna 2015 r.

2015-09-30

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka, dokonuje rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na rok 2015, ogłoszonego drugiego września 2015 roku, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta i Gminy Kluczbork na rok 2015.

czytaj całość publikacji "Wyniki trzeciego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna 2015 r."


Wyniki naboru

2015-09-15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyk w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku

czytaj całość publikacji "Wyniki naboru"


Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2015 roku

2015-09-02

Wybór Dziennego opiekuna na 2015 rok.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze

2015-08-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko informatyk.

Dołączone pliki:


Wyniki drugiego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna 2015 r.

2015-02-13

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka, dokonuje rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na rok 2015, ogłoszonego 21 stycznia 2015 roku, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta i Gminy Kluczbork na rok 2015.

czytaj całość publikacji "Wyniki drugiego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna 2015 r."


Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2015 r.

2015-01-21

Wybór Dziennego opiekuna na 2015 rok.

Dołączone pliki:


Wyniki otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2015 roku

2014-12-31

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka, dokonuje rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na rok 2015, ogłoszonego 02 grudnia 2014 roku, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta i Gminy Kluczbork na rok 2015.

czytaj całość publikacji "Wyniki otwartego konkursu na Dziennego opiekuna w 2015 roku"


Ogłoszenie otwartego konkursu na Dziennego Opiekuna w 2015 roku

2014-12-02

Wybór Dziennego opiekuna na 2015 rok

Dołączone pliki:


Wyniki piątego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna

2014-10-07

Na podstawie ar. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka, dokonuje rozstrzygnięcia piątego konkursu ofert, ogłoszonego 10 września 2014 roku, którego przedmiotem jest wybór opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu miasta i gminy Kluczbork, w okresie od 08.10.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.).
Rekomendowano do świadczenia usług następujące osoby:
1) Pani Mikołajewska Katarzyna,
2) Pani Lech Marta,
3) Pani Małczyńska Małgorzata,
4) Pani Cyga-Podyma Monika.

Umowy o świadczenie usług z dziennymi opiekunami zostaną podpisane od 08.10.2014 roku o ile będą rodzice chętni oddać swoje dziecko pod opiekę Dziennego opiekuna w związku z powrotem do pracy.


Ogłoszenie piątego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna

2014-09-10

Wybór Dziennego opiekuna na 2014 rok

Dołączone pliki:


Wyniki czwartego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna

2014-08-21

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka, dokonuje rozstrzygnięcia trzeciego konkursu ofert, ogłoszonego 23 lipca 2014 roku, którego przedmiotem jest wybór opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu miasta i gminy Kluczbork, w okresie od 25.08.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.).
Rekomendowano do świadczenia usług następujące osoby:
1) Pani Żak Aniela.

Umowy o świadczenie usług z dziennymi opiekunami zostaną podpisane od 25.08.2014 roku o ile będą rodzice chętni oddać swoje dziecko pod opiekę Dziennego opiekuna w związku z powrotem do pracy.


Ogłoszenie czwartego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna

2014-07-23

Wybór Dziennego opiekuna na 2014 rok.

Dołączone pliki:


Wyniki trzeciego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna

2014-06-18

Na podstawie ar. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka, dokonuje rozstrzygnięcia trzeciego konkursu ofert, ogłoszonego 22 maja 2014 roku, którego przedmiotem jest wybór opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu miasta i gminy Kluczbork, w okresie od 23.06.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.).
Rekomendowano do świadczenia usług następujące osoby:
1) Pani Dąbrowska Natalia,
2) Pani Jasiniak Katarzyna,
3) Pani Szczypior Iwona

Umowy o świadczenie usług z dziennymi opiekunami zostaną podpisane od 23.06.2014 roku o ile będą rodzice chętni oddać swoje dziecko pod opiekę Dziennego opiekuna w związku z powrotem do pracy


Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna

2014-05-22

Wybór Dziennego opiekuna na 2014 rok.

Dołączone pliki:


Wyniki drugiego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna.

2014-05-12

Na podstawie ar. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka, dokonuje rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert, ogłoszonego 9 kwietnia 2014 roku, którego przedmiotem jest wybór opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Kluczborka, w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 roku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.).
Rekomendowano do świadczenia usług następujące osoby:
1) Pani Felusiak Ewa,
2) Pani Klimek Katarzyna,
3) Pani Kot Czesława,
4) Pani Wencel Elżbieta,

Umowy o świadczenie usług z dziennymi opiekunami zostaną podpisane od 12.05.2014 roku o ile będą rodzice chętni oddać swoje dziecko pod opiekę Dziennego opiekuna w związku z powrotem do pracy.


Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu na Dziennego opiekuna

2014-04-09

Wybór Dziennego opiekuna na rok 2014 r.

Dołączone pliki:


Wyniki otwartego konkursu ofert na Opiekuna Dziennego

2014-02-17

Na podstawie ar. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka, dokonuje rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłoszonego 10 stycznia 2014 roku, którego przedmiotem jest wybór opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Kluczborka, w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 roku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.).
Rekomendowano do świadczenia usług następujące osoby:
1. Pani Perska – Kozak Małgorzata
2. Pani Barut Katarzyna
Umowy o świadczenie usług z opiekunami dziennymi zostaną podpisane od 17.02.2014 roku o ile będą rodzice chcący oddać swoje dziecko pod opiekę Opiekuna dziennego.


Ogłoszenie konkursu na Opiekuna dziennego

2014-01-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku działając w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka ogłasza otwarty konkurs ofert zgodnie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 późn. zm.), którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta i gminy Kluczbork w okresie od dnia zawarcia umowy (17.02.2014r.) do dnia 31.12.2014r. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.). Konkurs ogłaszany jest w ramach realizacji Porozumienia nr 354/P/PO/2013 w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w związku z projektem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu "Powrót do zatrudnienia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji