Menu główne

Licznik odwiedzin

673262

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny


Osobisty Plan Awaryjny

2020-05-04

Poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa.

Dołączone pliki:


INFORMACJA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

2020-04-28

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 ograniczone zostały kontakty osobiste członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych z osobami objętymi procedurą Niebieskiej Karty. Jednakże pragniemy poinformować, że wszystkie instytucje wchodzące w skład systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pracują i starają się świadczyć swoją pomoc i wsparcie osobom potrzebującym.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE"

Dołączone pliki:


Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

2019-09-10

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

czytaj całość publikacji "Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków"

Dołączone pliki:


Informacja

2019-07-10

W związku z decyzją o zakończeniu projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, informuję o zakończeniu współpracy z Fundacja Ex Bono z Opola.

Punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku zostaje zamknięty.

Informuję, że można w dalszym ciągu korzystać z pomocy prawnej w jednym z dwóch punktów w Powiecie.

czytaj całość publikacji "Informacja"


Informacja

2019-04-30

W związku z podpisanym porozumieniem o współpracy z Fundacją Ex Bono z Opola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku uruchomiono punt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Fundacja realizuje projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

czytaj całość publikacji "Informacja"

Dołączone pliki:


Informator dla osób dotkniętych przemocą

2016-04-29

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można zapoznać się z materiałami dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty,

czytaj całość publikacji "Informator dla osób dotkniętych przemocą"

Dołączone pliki:


OPS realizuje program osłonowy

2015-09-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku w bieżącym roku realizuje Program W RODZINIE JEST MOC, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ma na celu zintensyfikowanie działań skierowanych do kluczborskich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia zjawiskiem przemocy.

czytaj całość publikacji "OPS realizuje program osłonowy"


Przemoc domowa to przestępstwo

2014-10-07

Przemoc domowa to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie, powodując fizyczne lub psychiczne cierpienie.

Rodzina jest podstawową komórką społeczną i w związku z tym spełnia niezwykle ważne funkcje w każdym społeczeństwie. Z tych powodów rodzina pozostaje pod szczególną opieką prawa, na co wskazuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantując uwzględnianie dobra rodziny w całokształcie polityki społecznej i gospodarczej państwa. Dlatego niezmiernie ważne jest zabezpieczenia rodziny przed czynami godzącymi w jej dobro, popełnianych zarówno przez samych członków rodziny, jak i przez inne osoby.

czytaj całość publikacji "Przemoc domowa to przestępstwo"


Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

2014-10-07

W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu. Więcej informacji w tym listę adresów podmiotów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-ofiarom-przestepstw-i-czlonkom-ich-rodzin--lista-podmiotow-i-organizacji/

czytaj całość publikacji "Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem"


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji