Menu główne

Licznik odwiedzin

673241

Przetargi i zapytania ofertowe


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2020-01-24

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-12-18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dołączone pliki:


INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5

2019-12-11

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5
USTAWY PZP

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o przetargu

2019-12-03

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją: „Usługi wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w gminie Kluczbork”

Dołączone pliki:


Plan zamówień publicznych w 2019 roku

2019-01-14

Plan zamówień publicznych OPS Kluczbork na 2019 roku w załączeniu.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-12-19

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dołączone pliki:


INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

2018-12-14

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o przetargu

2018-12-06

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją: „Usługi wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w gminie Kluczbork”

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu

2018-11-06

Ogłoszenie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego ośrodka w trybie przetargu.

Dołączone pliki:


Plan zamówień publicznych w 2018 roku

2018-01-17

Plan zamówień publicznych w 2018 roku w załączeniu.

Dołączone pliki:


ZMIANA ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 5 grudnia 2017 r.

2017-12-12

ZMIANA ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 5 grudnia 2017 r.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o przetargu

2017-11-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją: „Usługi wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w gminie Kluczbork”

Dołączone pliki:

 1. Unieważnienie V części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i ucz (plik PDF, 262KB)
 2. Ogłoszenie o przetargu (plik PDF, 377KB)
 3. SIWZ (plik PDF, 268KB)
 4. zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (plik PDF, 173KB)
 5. zał. nr 2 - oferta (plik PDF, 196KB)
 6. zał. nr 3 - oświadczenie (plik PDF, 341KB)
 7. zał. nr 4 - oświadczenie (plik PDF, 313KB)
 8. zał. nr 5 - wykaz osób (plik PDF, 130KB)
 9. zał. nr 6 - potwierdzenie ze szkół (plik PDF, 132KB)
 10. zał. nr 7 - zobowiązanie innego podmiotu (plik PDF, 224KB)
 11. zał. nr 8 - oświadczenie (plik PDF, 178KB)
 12. zał. nr 9 - wzór umowy (plik PDF, 192KB)
 13. zał. nr 2 - do umowy (plik PDF, 269KB)
 14. zał. nr 10 - wykaz sprzętu (plik PDF, 124KB)
 15. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (plik PDF, 3154KB)
 16. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, 4732KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2016-12-14

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dołączone pliki:


INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

2016-12-01

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o przetargu

2016-11-23

Usługa wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w gminie Kluczbork

Dołączone pliki:


Ogłoszenie sprzedaży w trybie przetargu

2016-10-19

Ogłoszenie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego ośrodka w trybie przetargu.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-12-10

Usługa wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w gminie Kluczbork

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o przetargu

2015-12-01

Usługa wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w gminie Kluczbork

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-10-05

„Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton”,

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o przetargu

2015-09-18

„Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton”,

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-01-13

Usługa wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w gminie Kluczbork

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o przetargu

2014-12-10

Usługa wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w gminie Kluczbork

Dołączone pliki:


Ogłoszenie sprzedaży w trybie przetargu

2014-10-23

Ogłoszenie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego ośrodka w trybie przetargu.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-10-06

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton”

Dołączone pliki:


Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton

2014-09-15

Na stronie BIP tut. Ośrodka zamieszczono ogłoszenie wraz z załącznikami w sprawie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton.

Dołączone pliki:

 1. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton (plik DOC, 45KB)
 2. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton (plik DOC, 65KB)
 3. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton (plik DOC, 38KB)
 4. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton (plik DOC, 53KB)
 5. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton (plik DOC, 30KB)
 6. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton (plik DOC, 37KB)
 7. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton (plik DOC, 23KB)
 8. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton (plik DOC, 31KB)
 9. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton (plik DOC, 39KB)
 10. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton (plik DOC, 47KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2014-07-01

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części IV i XI zamówienia pn. „Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork”.
Postępowanie dla wyżej wymienionych części zostało unieważnione ponieważ nie została złożona żadna oferta.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-07-01

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork” wybrane zostały najkorzystniejsze oferty dla części: II, III, oraz od V do X.

Dołączone pliki:


Protokół z z posiedzenia Komisji przetargowej w sprawie jawnego otwarcia ofert

2014-06-20

W związku z dużym zainteresowaniem postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: ,Nowe kompetencje – nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork’’ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczam treść protokołu z posiedzenia komisji przetargowej.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-06-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork” wybrane zostały jako najkorzystniejsze następujące oferty:
I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, Wybrano ofertę nr 7 złożoną przez:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „ATUT”, Marian Kowalczyk i Adam Kowalczyk Spółka Jawna, ul. Mickiewicza 16/18, 46-200 Kluczbork.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o przetargu

2014-06-06

„Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork".

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Usługa wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w gminie Kluczbork”

2014-03-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.poz.907,984,1047 i 1473) niniejszym zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Usługa wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w gminie Kluczbork”

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o przetargu

2014-02-17

Na stronie BIP tut. Ośrodka zamieszczono ogłoszenie wraz z załącznikami w sprawie przetargu nieograniczonego "Usługa wykonania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół w gminie Kluczbork"

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji