Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Terminy wydawania żywności w lipcu 2022 / Терміни видачі їжі – у липень 2022 року

Data publikacji: 2022-07-01

Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116. W związku z zagrożeniami epidemicznymi, wydawanie żywności z POPŻ na specjalnych zasadach, tj. obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczkami oraz jednorazowe rękawiczki. Żywność będzie wydawana w określonych niżej terminach.

Харчова допомога – сухі корми видається Польським комітетом соціального захисту в Ключборку зі складу на вулиці Бичинська, 116. Рот і ніс прикрити масками. Їжа буде доставлена ​​у вказані нижче дати. 26 липень 2022 року (вівторок) - ТІЛЬКИ біженці - громадяни України;

Czytaj całość publikacji "Terminy wydawania żywności w lipcu 2022 / Терміни видачі їжі – у липень 2022 року"

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

Data publikacji: 2022-05-08

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni.

Czytaj całość publikacji "Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie"

Załączniki:

 1. Wzór wniosku 120 dni (plik pdf 1015KB)
 2. Załącznik do wniosku 120 dni (karta osoby) (plik pdf 1064KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 875KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-03-31

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kluczborskiego.

Załączniki:

 1. Lista jednostek (plik pdf 683KB)

Одноразова грошова допомога громадянам України

Data publikacji: 2022-03-16

У середу, 16 березня, розпочнуться прийом заявок на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, призначеної для утримання, зокрема покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори. Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого і які внесені до реєстру PESEL.

прочитати все

Czytaj całość publikacji "Одноразова грошова допомога громадянам України"

Załączniki:

 1. ulotka листівка (plik pdf 434KB)

Informacja Fundacji EFC

Data publikacji: 2022-03-15

Do 31 marca 2022 r. Fundacja EFC prowadzi rekrutację do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty. Stypendium pokrywa koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej przez cały okres nauki w szkole średniej. Dla stypendystów organizuje i finansuje wyjazdy na wakacje i ferie, jak również naukę języków obcych i egzaminy na certyfikaty językowe. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych koordynatorów w mieście nauki i indywidualne wsparcie w rozwoju pasji, pewności siebie i wyborze dalszej ścieżki.

Baner 1 EFCBaner 2 EFC

Załączniki:

 1. Informacja EFC (plik pdf 1024KB)

Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

Data publikacji: 2022-03-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
 

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów"

Załączniki:

 1. Zgłoszenie kandydata (plik doc 39KB)
 2. Zgoda na przetwarzanie DO i klauzula informacyjna (plik pdf 364KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-03-12

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie realizowane w 2022 r., które ma zniwelować rosnące ceny energii i gazu. Wnioski można składać do 31 października 2022 roku, w formie tradycyjenj w siedzibie Ośrodka w pok. 14a II piętro od 9.00 do 14.00 lub w formie elektronicznej. Więcej o dodatku osłonowym w menu : Świadczenia>>Dodatek osłonowy.

Instrukcja złożenia wniosku elektronicznie

Podstawa prawna:  art. 2 ust. 4 pkt. 16 i pkt 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1)

Krok 1 Wypełnij dokładnie wniosek wraz z załącznikami i podpisz.

Krok 2  Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek (do formatu PDF)

Krok 3 Zaloguj się do portalu ePUAP, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).

Krok 4 Podpisz zeskanowany plik wniosku bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym Jak to zrobić ? - kliknj TU

Krok 4a Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu (serwis zewnętrzny)

Krok 5 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email.

Krok 6 Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl

Adres skrytki OPS: /OPSKluczbork/SkrytkaESP

Załączniki:

 1. Wzór wniosku na dodatek osłonowy-nowy (plik pdf 118KB)
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 721KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-03-06

Samorząd Gminy Kluczbork, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

 • „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”
 • „Równość szans kobiet i mężczyzn”

Zapraszamy zarazem do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Kluczbork oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Wypełnione ankiety można składać w siedzibie Ośrodka (Pok. nr 2 - Sekretariat) lub przesłać na adres : sekratariat@ops.kluczbork.pl

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.

Załączniki:

 1. Ankieta Problemy społeczne w opinii mieszkańców (plik pdf 38KB)
 2. Ankieta Równość szans kobiet i mężczyzn (plik pdf 29KB)
 3. Ankieta Problemy społeczne w opinii mieszkańców - do edycji (plik doc 87KB)
 4. Ankieta Równość szans kobiet i mężczyzn - do edycji (plik doc 38KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-02-17

Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet.

Program zakłada wsparcie edukacyjne mieszkanek mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich. Jego nadrzędnym celem jest umożliwienie rozwoju zawodowego kobiet i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy. Wszystkie działania przewidziane w Programie są bezpłatne.

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Załączniki:

 1. Ulotka. Bezpłatne warsztaty online dla kobiet (plik pdf 212KB)
 2. Plakat. Bezpłatne warsztaty online dla kobiet (plik pdf 404KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej