ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Bon energetyczny c.d.

2024-07-11

Minister właściwy do spraw energii określił w Biuletynie Informacji Publicznej wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, link do wniosku.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

Więcej informacji o bonie energetycznym, kliknij TU

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna (plik pdf 978KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-07-11

Nowa poradnia stomatologii lecząca dzieci z niepełnosprawnością w znieczuleniu ogólnym w ramach NFZ w Krapkowicach.

Więcej informacji w ulotce.

Ulotka informacyjna

Załączniki:

  1. Ulotka (plik pdf 224KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wydawania żywności w lipcu 2024 - 2 tura / Терміни видачі їжі в липні – 2024 року - 2 раунд.

2024-07-09

Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116.  Żywność będzie wydawana w określonych niżej terminach. W 2024 roku obowiązują nowe skierowania.

Харчова допомога – сухі корми видається Польським комітетом соціального захисту в Ключборку зі складу на вулиці Бичинська, 116. Їжа буде доставлена ​​у вказані нижче дати. 26 липня 2024 року (П'ятниця) - ТІЛЬКИ біженці - громадяни України. Нові рекомендації почнуть застосовуватися у 2024 році.

Czytaj całość artykułu "Terminy wydawania żywności w lipcu 2024 - 2 tura / Терміни видачі їжі в липні – 2024 року - 2 раунд."

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-07-03
Logo MRPiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje o naborze osób zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych lub opieki na odległość w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024, dofinansowanego z środków Budżetu Państwa. Więcej informacji Kliknij tutaj

Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wydawania żywności w lipcu 2024 / Терміни видачі їжі в липні – 2024 року

2024-07-02

Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116.  Żywność będzie wydawana w określonych niżej terminach. W 2024 roku obowiązują nowe skierowania.

Харчова допомога – сухі корми видається Польським комітетом соціального захисту в Ключборку зі складу на вулиці Бичинська, 116. Їжа буде доставлена ​​у вказані нижче дати. 12 липня 2024 року (П'ятниця) - ТІЛЬКИ біженці - громадяни України. Нові рекомендації почнуть застосовуватися у 2024 році.


 

Czytaj całość artykułu "Terminy wydawania żywności w lipcu 2024 / Терміни видачі їжі в липні – 2024 року"

Ikonka symbolizująca artykuł

Bon energetyczny

2024-07-01

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2024 r. poz. 859) informujemy o możliwości ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe w formie bonu energetycznego, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Czytaj całość artykułu "Bon energetyczny"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-06-26

Uprzejmie informujemy, że Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia kontynuuje realizację projektu pt. Opolskie Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach projektu Fundacja prowadzi 9 Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, w tym Okręgowy Ośrodek Pomocy w Domu Matki i Dziecka w Opolu, w których dyżurują osoby pierwszego kontaktu oraz specjaliści świadczący pomoc prawną, psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Najbliższy Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mieści się w Kluczborku przy ul. Strzeleckiej 42 i jest czynny w poniedziałki w godz. 14:00-19:00 oraz w środy w godz. 14:30-19:30. Numer kontaktowy do Punktu w Kluczborku to 885-655-021, kontakt mailowy: lppkluczbork@dfoz.pl.

Informacja o lokalnym punkcie pomocy w KluczborkuPlakat z informacją o wsparciu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Załączniki:

  1. Informacja - Pełny zakres usług (plik pdf 698KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna informacja

2024-06-14

W związku ze zmianą od 1 lipca 2024 roku ustawy o pomcy obywatelom Ukrainy w związku zkonfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 854), z dniem 30 czerwca 2024 roku przestanie obowiązywać art. 13, dotyczący świadczenia pieniężnego związanego z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych.

W związku z tym obywatele Ukrainy, którzy będą wymagali wsparcia, będą mogli zgłaszać się do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach art. 12 w/w ustawy, wskazując zbiorowe miejsce zakwaterowania.

Informujemy, że została uruchomiona infolinia dla obywateli Ukrainy, którzy poszukują zakwaterowania pod nr tel.: 774524113 lub 883337631 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30

Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna informacja

2024-04-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku uprzejmie informuje, że 30 kwietnia 2024 roku upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski można składać w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka przy ul. Zamkowej 6 w Kluczborku, II piętro, pok. 14b i 16 w godzinach od 9.00 do 14.00, drogą pocztową lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Uwaga. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Więcej o dodatku osłonowym w menu : Świadczenia>>Dodatek osłonowy.

Pobierz klauzulę informacyjną i wniosek na dodatek osłonowy>> Kliknuj Tu

Ikonka symbolizująca artykuł

Godziny pracy Ośrodka w dniach 29 marca i 2 kwietnia 2024 roku

2024-03-27

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku będzie czynny od godz. 7.00 do 13.00, natomiast w dniu 2 kwietnia (wtorek) od godz. 8.00 do 15.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpieczny Senior

2024-03-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że rozpoczął działania w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych z terenu Gminy Kluczbork poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość". Program jest dofinansowany z Programu KWS na rok 2024. Więcej informacji o realizacji można uzyskać pod telefonem : 77/ 418 52 81 wew. 1018 i 1019

Informacja

Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 7661KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

2024-03-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów"

Załączniki:

  1. Zgłoszenie kandydata (plik doc 39KB)
  2. Zgoda na przetwarzanie DO i klauzula informacyjna (plik pdf 364KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

2024-03-04

Informacja dla podmiotów, w tym osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W załączeniu udostępniamy wzór nowego załącznika. Obowiązuje od marca 2024 roku.

Załączniki:

  1. Załącznik do wniosku, nowy od 03.2024 (plik pdf 671KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-03-03
Logo MRPiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje o naborze osób zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością w formie opieki wytchnieniowej w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Więcej informacji Kliknij tutaj

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-02-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny. Więcej informacji Kliknij tutaj

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-02-02
Logo MRPiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje o naborze osób zainteresowanych skorzystaniem z wsparcia asystenta osobistego w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Więcej informacji Kliknij tutaj

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Wyprawka dla malucha"

2024-01-31

W styczniu wystartowała nowa inicjatywy Gminy Kluczbork - "Wyprawka dla kluczborskiego malucha". Ta szczególna akcja jest dedykowana wszystkim dzieciom urodzonym od 1 stycznia 2024 roku. Wiecej informacji o programie

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy w 2024 roku, część 2

2024-01-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje o możliwości pobrania wniosków tradycyjnych (papierowych) o wypłatę dodatku osłonowego w siedzibie Ośrodka.

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 roku, w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka oraz w formie elektronicznej:

– tradycyjnie (papierowo) osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, II piętro, pok. 14b i 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00;

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym).

UWAGA:

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6, II piętro. Wniosek wraz z kaluzulą informacyjną można pobrać również ze strony internetowej – formularze dostępne w menu : Druki>> Kliknij Tutaj

Więcej o dodatku osłonowym w menu : Świadczenia>>Dodatek osłonowy.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

ul. Zamkowa 6
46-200 Kluczbork
tel. (77)418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności