Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Informacja

Data publikacji: 2023-01-24

Zbliża się koniec terminu na składanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Wnioski można składać do 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Refundacja Podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 roku

Data publikacji: 2023-01-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku uprzejmie informuje, że będzie realizował ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687).

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych – można je składać na 3 sposoby:

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00,
 • za pomocą poczty tradycyjnej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344): ePUAP na adres OPSKluczbor/SkrytkaESP (Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów).

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art.62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Oznacza to, że nie tylko pismo przesyłające wniosek powinno zawierać podpis, ale również załączony wniosek – dokument nie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym uznaje się za złożony nieskutecznie (brak podpisu).

Informacje o podpisie i wysyłce wniosków przez ePUAP znajdują się w załączniku Instrukcja.

Czytaj całość publikacji "Refundacja Podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 roku"

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o refundację podatku VAT (plik docx 55KB)
 2. Instrukcja (plik pdf 574KB)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 1035KB)

Informacja dla seniorów

Data publikacji: 2023-01-16

Urząd Komisji Nadzoru Finasowego zaprasza na webinar pt. "Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych". Celem webinaru jest zwiększenie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Udział w webinarze wymaga zgłoszenia, więcej informacji kliknij TU

Załączniki:

 1. Program webinaru (plik pdf 598KB)

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

Data publikacji: 2023-01-13

Informacja dla podmiotów, w tym osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W załączeniu udostępniamy wzór nowego załącznika.

Załączniki:

 1. Załącznik do wniosku 120 dni (karta osoby) (plik pdf 853KB)

Dodatek elektryczny - przyjmowanie wniosków

Data publikacji: 2022-11-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że dnia 28 listopada 2022 r. zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2443).

W związku z powyższym od dnia 01.12.2022 r. wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w następjący sposób:

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00,
 • za pomocą poczty tradycyjnej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344): ePUAP na adres OPSKluczbor/SkrytkaESP

 

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Oznacza to, że nie tylko pismo przesyłające wniosek powinno zawierać podpis, ale również załączony wniosek – dokument nie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym uznaje się za złożony nieskutecznie (brak podpisu).

Informacje o podpisie i wysyłce wniosków przez ePUAP znajdują się w załączniku Instrukcja.

 

Czytaj całość publikacji "Dodatek elektryczny - przyjmowanie wniosków"

Załączniki:

 1. Wzór wniosku na dodatek elektryczny - nowy (plik pdf 299KB)
 2. Instrukcja (plik pdf 570KB)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 896KB)

Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

Data publikacji: 2022-11-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
 

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów"

Załączniki:

 1. Zgłoszenie kandydata (plik doc 39KB)
 2. Zgoda na przetwarzanie DO i klauzula informacyjna (plik pdf 364KB)

APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZBORKU

Data publikacji: 2022-11-13

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Niskie temperatury oraz złe warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się z apelem do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Czytaj całość publikacji "APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZBORKU"

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego

Data publikacji: 2022-11-05

Gmina Kluczbork przystępuje do systemu preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych Kliknij TUTAJ

 

 

Emp@tia

Data publikacji: 2022-09-07

W związku z długim oczekiwaniem w siedzibie Ośrodka na złożenie wniosków w formie tradycyjnej, zachęcamy do korzystania z portalu Emp@tia i składanie wniosków elektronicznych na przygotowanych formularzach, zarówno z obszaru świadczeń rodzinnych jak i innych. Więcej informacji kliknij TU

Ostrzeżenie przed oszustami

Data publikacji: 2022-09-05

Informujemy, że na terenie Kluczborka pojawiła się osoba, podająca się za pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, oferująca pomoc osobom w starszym wieku w załatwieniu dotacji.

Osoba ta nie jest pracownikiem tutejszego Ośrodka. Proszę o stosowanie zasady ograniczonego zaufania do obcych osób i nie wpuszczanie ich do swoich domów.

Uprzejmie informuję że pracownicy tutejszego Ośrodka posiadają specjalne legitymacje opatrzone pieczątką i podpisem Ośrodka, którymi się legitymują i potwierdzają pracę w Ośrodku.  W podejrzanych sytuacjach prosimy o zgłaszania ich na Policję. Ośrodek nie odpowiada za ewentualne oszustwa. 

Wyjaśnienia Ministra Klimatu dla wnioskodawców Dodatku węglowego

Data publikacji: 2022-08-31

W związku z dodatkowymi wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie ubiegania się o wypłatę dodatku węglowego – zachęcamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tego świadczenia – do zapoznania się z poniższymi informacjami

Czytaj całość publikacji "Wyjaśnienia Ministra Klimatu dla wnioskodawców Dodatku węglowego"

Informacja

Data publikacji: 2022-08-22

DOTYCZY WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM ePUAP

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. ePUAP – proszone są o zwrócenie szczególnej uwagi na opatrzenie załączanego wniosku TYLKO w formacie PDF (zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji)– kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie za pomocą profilu zaufanego. Podpis pisma przesyłającego wniosek nie jest wystarczający, należ przede wszystkim podpisać załączony wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Dokument nie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym uznaje się za złożony nieskutecznie (brak podpisu).

Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy o z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) – w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Większość złożonych dotychczas wniosków przez ePUAP, nie zawiera w/w podpisów. W związku z powyższym prosimy o dopilnowanie aby dokumenty zawierały prawidłowy podpis, co znacząco usprawni obsługę wniosków. Informacje o podpisie i wysyłce wniosków przez ePUAP znajdują się w załaczniku Instrukcja.

Załączniki:

 1. Instrukcja (plik pdf 356KB)

Dodatek węglowy - przyjmowanie wniosków

Data publikacji: 2022-08-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że wnioski o dodatek węglowy można pobrać :

 • elektronicznie ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej – wzór do pobrania poniżej.
 • wnioski papierowe w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowej 6,

Wnioski o dodatek węglowy można składać na 3 sposoby:

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 6, pok. 14a (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00,
 • za pomocą poczty tradycyjnej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344): ePUAP na adres OPSKluczbork/SkrytkaESP

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mailem lub za pośrednictwem ePUAP, wniosek ten musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego (w załączniku "Instrukcja" mozna skorzystać z opisu złożenia wniosku elektronicznie).

W celu usprawnienia pracy i obsługi wnioskodawców, przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski – zwracamy się z prośbą o samodzielne wypełnienie wniosku.

Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia.

Więcej o wypełnianiu wniosku przeczytasz Kliknij TU

Czytaj całość publikacji "Dodatek węglowy - przyjmowanie wniosków"

Obraz

Załączniki:

 1. Wniosek na dodatek węglowy (plik pdf 116KB)
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 727KB)
 3. Instrukcja (plik pdf 356KB)

Dodatek węglowy

Data publikacji: 2022-08-16

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Realizatorem zadania w Gminie Kluczbork będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta Kluczborka oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Czytaj całość publikacji "Dodatek węglowy"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej