Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Terminy wydawania żywności w czerwcu 2023 / Терміни видачі їжі в червні – 2023 року

Data publikacji: 2023-06-07

Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116.  Żywność będzie wydawana w określonych niżej terminach.

Харчова допомога – сухі корми видається Польським комітетом соціального захисту в Ключборку зі складу на вулиці Бичинська, 116. Їжа буде доставлена ​​у вказані нижче дати. 16 червень 2022 року (П'ятниця) - ТІЛЬКИ біженці - громадяни України;

Czytaj całość publikacji "Terminy wydawania żywności w czerwcu 2023 / Терміни видачі їжі в червні – 2023 року"

Informacja

Data publikacji: 2023-05-31

W związku z pracami remontowymi sieci komputerowej w dniach od 1 do 2 czerwca 2023 roku będzie utrudniony kontakt telefoniczny a także przez kanały elektroniczne z pracownikami tut. Ośrodka. W tych dniach nie będziemy wydawać kart dużej rodziny, czy innych dokumentów wymagających potwierdzenia w systemach komputerowych (własnych i zewnętrznych).

Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

Data publikacji: 2023-05-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
 

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów"

Załączniki:

 1. Zgłoszenie kandydata (plik doc 39KB)
 2. Zgoda na przetwarzanie DO i klauzula informacyjna (plik pdf 364KB)

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

Data publikacji: 2023-05-09

Informacja dla podmiotów, w tym osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W załączeniu udostępniamy wzór nowego załącznika. Obowiązuje od maja br.

Załączniki:

 1. Załącznik do wniosku_nowy 05.2023 (plik pdf 48KB)

Informacja

Data publikacji: 2023-03-06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że rozpoczyna wydawanie skierowań do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus. Pomocą żywnościową w ramach Programu 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

– 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane, zapraszamy do zgłaszania się do pok. nr 5 (I piętro) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 10:00 oraz od godz. 14:00 do 15:00.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wydawaniem żywności dla mieszkańców gminy Kluczbork zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej na ul. Byczyńskiej.

Zestaw na Podprogram 2021Plus obejmuje 6 artykułów spożywczych w łącznej ilości 9,2 kg2 dla jednej osoby, w tym:

(2 Wskazane ilości są wartościami maksymalnymi zgodnie z aktualnymi wytycznymi).  
 • powidła śliwkowe,
 • makaron jajeczny świderki,
 • mleko UHT,
 • szynka wieprzowa mielona,
 • cukier biały,
 • olej rzepakowy.

Zakładany okres dystrybucji żywności w Podprogramie 2021 Plus od otrzymania żywności do sierpnia 2023 roku.

 

Refundacja Podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 roku

Data publikacji: 2023-01-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku uprzejmie informuje, że będzie realizował ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687).

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych – można je składać na 3 sposoby:

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00,
 • za pomocą poczty tradycyjnej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344): ePUAP na adres OPSKluczbor/SkrytkaESP (Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów).

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art.62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Oznacza to, że nie tylko pismo przesyłające wniosek powinno zawierać podpis, ale również załączony wniosek – dokument nie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym uznaje się za złożony nieskutecznie (brak podpisu).

Informacje o podpisie i wysyłce wniosków przez ePUAP znajdują się w załączniku Instrukcja.

Czytaj całość publikacji "Refundacja Podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 roku"

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o refundację podatku VAT (plik docx 55KB)
 2. Instrukcja (plik pdf 574KB)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 1035KB)

Informacja dla seniorów

Data publikacji: 2023-01-16

Urząd Komisji Nadzoru Finasowego zaprasza na webinar pt. "Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych". Celem webinaru jest zwiększenie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Udział w webinarze wymaga zgłoszenia, więcej informacji kliknij TU

Załączniki:

 1. Program webinaru (plik pdf 598KB)

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

Data publikacji: 2023-01-13

Informacja dla podmiotów, w tym osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W załączeniu udostępniamy wzór nowego załącznika.

Załączniki:

 1. Załącznik do wniosku 120 dni (karta osoby) (plik pdf 853KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej