ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2023-11-03

W celu umożliwienia uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie, jak również okresowego zabezpieczenia potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, Gmina Kluczbork - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku, będzie składał wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do kolejnej edycji Program „Opieka Wytchnieniowa” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024r.

W celu jak najlepszej diagnozy potrzeb w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy Kluczbork, zwracam się z prośbą o zgłaszanie się  osób zainteresowanych skorzystaniem z Programu OW w 2024 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie papierowej w siedzibie Ośrodka, na adres e-mail: sekretariat@ops.kluczbork.pl lub telefonicznie (77 418 52 07; 77 418 52 81) do 14.11.2023 roku.

W załączeniu wzór deklaracji uczestnictwa oraz klauzuli informacyjnej.

Załączniki:

  1. Deklaracja uczestnictwa (plik pdf 1271KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZBORKU

2023-10-27

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Niskie temperatury oraz złe warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się z apelem do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Czytaj całość artykułu "APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZBORKU"

Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wydawania żywności we wrześniu 2023 / Терміни видачі їжі у вересні – 2023 року

2023-09-06

Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116.  Żywność będzie wydawana w określonych niżej terminach.

Харчова допомога – сухі корми видається Польським комітетом соціального захисту в Ключборку зі складу на вулиці Бичинська, 116. Їжа буде доставлена ​​у вказані нижче дати. 15 вереснь 2023 року (П'ятниця) - ТІЛЬКИ біженці - громадяни України;

Czytaj całość artykułu "Terminy wydawania żywności we wrześniu 2023 / Терміни видачі їжі у вересні – 2023 року"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

2023-08-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów"

Załączniki:

  1. Zgłoszenie kandydata (plik doc 39KB)
  2. Zgoda na przetwarzanie DO i klauzula informacyjna (plik pdf 364KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2023-08-28

W celu rozpowszechnienia usług asystencji osobistej, zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, Gmina Kluczbork - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku, będzie składał wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do kolejnej edycji Program „Asystent osobisty osoby                                z niepełnosprawnością” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024r.

W celu jak najlepszej diagnozy potrzeb w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej dla mieszkańców gminy Kluczbork, zwracam się z prośbą o zgłaszanie się  osób zainteresowanych skorzystaniem z Programu AOON w 2024 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie papierowej w siedzibie Ośrodka, na adres e-mail: sekretariat@ops.kluczbork.pl lub telefonicznie (77 418 52 07; 77 418 52 81) do 11.09.2023 roku.

W załączeniu wzór deklaracji uczestnictwa oraz klauzuli informacyjnej.

 

Załączniki:

  1. Deklaracja uczestnictwa (plik pdf 1274KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Badania ankietowe dla odbiorców usług społecznych

2023-08-25

Zespół badawczy Uczelni Korczaka, która prowadzi na zlecenie instytucji samorządowych oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji, zwrócił się z prośbą o udostępnienie linka do ankiety, której celem jest m.in. poznanie oczekiwań i doświadczeń osób, które korzystają ze wsparcia i opieki w różnych formach.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

Ankieta dla osób niesamodzielnych: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni 

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności):
https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów:
https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).
! W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Baner Fundusze Europejskie Program Regionalny
Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

ul. Zamkowa 6
46-200 Kluczbork
tel. (77)418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności