Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Powrót

Terminy wydawania żywności we wrześniu 2022 / Терміни видачі їжі Вересень – 2022 року

Data publikacji: 2022-09-05

Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116. W związku z zagrożeniami epidemicznymi, wydawanie żywności z POPŻ na specjalnych zasadach, tj. obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczkami oraz jednorazowe rękawiczki. Żywność będzie wydawana w określonych niżej terminach.

Харчова допомога – сухі корми видається Польським комітетом соціального захисту в Ключборку зі складу на вулиці Бичинська, 116. Рот і ніс прикрити масками. Їжа буде доставлена ​​у вказані нижче дати. 16 Вересень 2022 року (П'ятниця) - ТІЛЬКИ біженці - громадяни України;

Żywność wydawana jest w godzinach od 930 do 1300

12 września 2022r. (poniedziałek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery A do F;
13 września 2022r. (wtorek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery G do K;
14 września 2022r. (środa) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery L do R;
15 września 2022r. (czwartek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery S do Z;

16 września 2022r. (piątek) - TYLKO uchodźcy - obywatele Ukrainy;                                                                                                                                                      

Харчування видається з 9.30 до 13.00

16 Вересень 2022 року (П'ятниця) - ТІЛЬКИ біженці - громадяни України;

Z uwagi na trwającą pandemię obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczakmi, dystans w kolejce od drugiej osoby, rękawiczki oraz własny długopis.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymują pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa po  wydaniu skierowania przez OPS w Kluczborku.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej