Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Powrót

APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZBORKU

Data publikacji: 2021-10-21

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Niskie temperatury oraz złe warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się z apelem do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Bardzo prosimy Państwa o zaangażowanie w działania pomocowe i alarmowanie o osobach mogących potrzebować wsparcia odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy (w szczególności pracowników socjalnych oraz strażników miejskich), a także do pomocy międzysąsiedzkiej.

Szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących.

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców.
Apelujemy również do osób, których starsi czy niepełnosprawni rodzice i dziadkowie zamieszkują samodzielnie. Prosimy, aby w tym trudnym okresie zimowym zabrać te osoby do siebie, pomóc im zabezpieczyć opał, odpowiednią odzież, ciepłe posiłki, leki, dostęp do służby medycznej. Konieczne są również codzienne odwiedziny tych osób oraz zainteresowanie ich sytuacją. Wskazane jest aby samotnym rodzicom i dziadkom zabezpieczyć również telefon.

Szczególnie w obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 prosimy o zwrócenie uwagi na osoby starsze i niepełnosprawne, które mogą wymagać pomocy w zrobieniu zakupów czy dostarczeniu posiłków.

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Kluczbork proszę o poinformowanie jednej z n/w instytucji:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Zamkowa 6

46-200 Kluczbork

Tel. 774185207

Pn-Pt 7.00 – 15.00

W budynku Ośrodka funkcjonuje ogrzewalnia czynna codziennie w godz. 18.00 do 8.00.

2) Straż Miejska

Ul. Katowicka 2

46-200 Kluczbork

Tel:77 4180777

3) Komenda Powiatowa Policji

Ul. Katowicka

46-200 Kluczbork

Tel. 774170303 lub 112

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej