Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Powrót

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA DLA OSÓB Z TERENU GMINY KLUCZBORK

Data publikacji: 2021-10-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, iż w zakresie pomocy osobom bezdomnym gmina Kluczbork ma podpisane porozumienia z:

  • Kołem Brzeskim Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, które prowadzi schronisko dla  bezdomnych mężczyzn w Pępicach (Pępice 81, 49-317 Pępice tel. 77 4123987), gdzie osoby bezdomne z naszej gminy kierowane są na podstawie decyzji wydawanej przez OPS.

  • Kołem Bielickim Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, które prowadzi schronisko dla osób bezdomnych mężczyzn w Bielicach (Bielice 127, 48-316 Łambinowice, tel. 774311156), gdzie osoby bezdomne z naszej gminy kierowane są na podstawie decyzji wydawanej przez OPS.

  • Stowarzyszeniem MONAR z siedzibą w Kędzierzynie  - Koźlu, które prowadzi schronisko dla bezdomnych kobiet w Kędzierzynie - Koźlu (Kędzierzyn – Koźle 47-230, ul. Zielona 11 tel. 77 4815318), gdzie osoby bezdomne z naszej gminy kierowane są na podstawie decyzji wydawanej przez OPS.

Ponadto w przypadku osób bezdomnych wymagających pomocy w funkcjonowaniu, przewlekle chorych czy wymagających opieki gmina Kluczbork ma podpisane porozumienie z:

  • Kołem Bielickim Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, które prowadzi schronisko dla osób bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w Bielicach (Bielice 127, 48-316 Łambinowice, tel. 774311156), gdzie osoby bezdomne z naszej gminy kierowane są na podstawie decyzji wydawanej przez OPS.

Z uwagi na chorobę COVID-19 osoby do schroniska przyjmowane są po uzyskaniu negatywnego wyniku testu.

Koszty pobytu w w/w placówkach ponosi gmina Kluczbork w ramach zawartych porozumień. Ewentualna odpłatność osób skierowanych będzie ustalana ze stroną.

Jednocześnie informujemy, że od 18.10.2021 otwarta została ogrzewalnia dla osób bezdomnych, która znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Zamkowa 6. Wejście do pomieszczeń ogrzewalni znajduje się od strony ulicy Podwale. Ogrzewalnia czynna jest codziennie, w godzinach od 18.00 do 8.00. Ogrzewalnia działać będzie do dnia 30.04.2021.

W przypadku konieczności udzielenia pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy domowej informujemy, że na terenie powiatu działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Kluczbork, ul Sienkiewicza 20b, tel. 797405633), do którego przyjścia odbywają się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. W przypadku konieczności udzielenia pomocy osobie dotkniętej przemocą domową po godz. 15.00 lub w dni wolne od pracy można kontaktować się ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu (ul. Małopolskiej 20 a, 45-015 Opole , 77 455 63 90 – 92), który działa w godz. 8.00 – 20.00, ale udziela schronienia całodobowo. Przyjęcie odbywa się bez skierowania i bez względu na dochód.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej