Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Termin wypłaty dodatków osłonowych w 2022 roku.

Wnioski na dodatki osłonowe rozpatrzone do końca czerwca br. zostaną wypłacone w kasie w dniu 10 sierpnia br. (w godz. od 11.00 do 14.00),

Wnioski, które nie zostały rozpatrzone przechodzą do realizacji w kolejnych miesiącach.

Dodatki osłonowe będą wypłacane raz w miesiącu, po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa. Terminy wypłat będą podawane na stronie w Menu głównym, zakładka "Terminy wypłat świadczeń". 

plakat 1

Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2022 roku

Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna i świadczenia wychowawcze w/g liter rozpoczynających nazwisko świadczeniobiorcy - wypłata w kasie tutejszego ośrodka:
Litery z przedziału A-Ł, 17.01; 16.02; 16.03; 19.04; 16.05; 17.06; 18.07; 16.08; 16.09; 17.10; 16.11; 15.12.
Litery z przedziału M-Z, 18.01; 17.02; 17.03; 20.04; 17.05; 20.06; 19.07; 17.08; 19.09; 18.10; 17.11; 16.12.

Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna- wypłata przelewem na konto bankowe, wszystkie osoby uprawnione w jednym terminie :
17.01; 16.02; 16.03; 19.04; 16.05; 17.06; 18.07; 16.08; 16.09; 17.10; 16.11; 15.12.

Świadczenia wychowawcze - wypłata przelewem na konto bankowe, wszystkie osoby uprawnione w jednym terminie : 12.01; 14.02; 14.03; 12.04; 12.05;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wszystkie osoby uprawnione w jednym terminie - wypłata w kasie tutejszego ośrodka i przelewy na konto bankowe:
17.01; 16.02; 16.03; 19.04; 16.05; 17.06; 18.07; 16.08; 16.09; 17.10; 16.11; 15.12.

Świadczenia rodzinne na przekaz pocztowy do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Terminy wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2022 roku.

Dodatek mieszkaniowy (DM) i dodatek energetyczny (DE) do realizacji w kasie, bądź przelewem (dla Zarządców i ryczałt), będzie wypłacany w następujących terminach:
DM-10.01 oraz DE-28.01; 10.02; 10.03; 08.04; 10.05; 10.06; 08.07; 10.08; 09.09; 10.10; 10.11; 09.12.

Terminy wypłat świadczeń społecznych w roku 2022

22  września - zasiłek stały,

26  września - zasiłek okresowy A - K,

27  września - zasiłek okresowy L - Z,

28  września - zasiłek celowy

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej