Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Wypłaty świadczeń rodzinnych realizujemy do 30 dnia każdego miesiąca. Wstępny harmonogram z terminami wypłat : świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2023 roku

Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna w/g liter rozpoczynających nazwisko świadczeniobiorcy - wypłata w kasie tutejszego ośrodka:
Litery z przedziału A-Ł, 16.01; 16.02; 16.03; 17.04; 16.05; 16.06; 17.07; 16.08; 18.09; 16.10; 16.11; 15.12.
Litery z przedziału M-Z, 17.01; 17.02; 17.03; 18.04; 17.05; 19.06; 18.07; 17.08; 19.09; 17.10; 17.11; 18.12.

Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna- wypłata przelewem na konto bankowe, wszystkie osoby uprawnione w jednym terminie :
16.01; 16.02; 16.03; 17.04; 16.05; 16.06; 17.07; 16.08; 18.09; 16.10; 16.11; 15.12.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wszystkie osoby uprawnione w jednym terminie - wypłata w kasie tutejszego ośrodka i przelewy na konto bankowe:
16.01; 16.02; 16.03; 17.04; 16.05; 16.06; 17.07; 16.08; 18.09; 16.10; 16.11; 15.12

Świadczenia rodzinne na przekaz pocztowy do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Terminy wypłat dodatków mieszkaniowych w 2023 roku.

Dodatek mieszkaniowy (DM) do realizacji w kasie, bądź przelewem (dla Zarządców i ryczałt), będzie wypłacany w następujących terminach:
10.01; 10.02; 10.03; 07.04; 10.05; 09.06; 10.07; 10.08; 08.09; 10.10; 10.11; 08.12.

Terminy wypłat świadczeń społecznych w roku 2023

22 maja - zasiłek stały,

23 maja - zasiłek okresowy A - K,

24 maja - zasiłek okresowy L - Z, stypendium szkolne,

26 maja - zasiłek celowy,

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej