Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku

Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku

Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna i świadczenia wychowawcze w/g liter rozpoczynających nazwisko świadczeniobiorcy - wypłata w kasie tutejszego ośrodka:
Litery z przedziału A-H, 18.01; 17.02; 17.03; 16.04; 18.05; 16.06; 16.07; 18.08; 16.09; 18.10; 17.11; 14.12.
Litery z przedziału I-O, 19.01; 18.02; 18.03; 19.04; 19.05; 17.06; 19.07; 19.08; 17.09; 19.10; 18.11; 15.12.
Litery z przedziału P-Z, 20.01; 19.02; 19.03; 20.04; 20.05; 18.06; 20.07; 20.08; 20.09; 20.10; 19.11; 16.12.

Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna- wypłata przelewem na konto bankowe, wszystkie osoby uprawnione w jednym terminie :
18.01; 17.02; 17.03; 16.04; 18.05; 16.06; 16.07; 18.08; 16.09; 18.10; 17.11; 14.12.

Świadczenia wychowawcze - wypłata przelewem na konto bankowe, w styczniu 2021r.:

litery z przedziału A-H, 18.01; litery z przedziału I-O, 19.01; litery z przedziału P-Z, 20.01;) -

Świadczenia wychowawcze od lutego 2021r. - wypłata przelewem na konto bankowe, wszystkie osoby uprawnione w jednym terminie : 12.02; 12.03; 12.04; 12.05; 11.06; 12.07; 12.08; 13.09; 12.10; 12.11; 13.12;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wszystkie osoby uprawnione w jednym terminie - wypłata w kasie tutejszego ośrodka i przelewy na konto bankowe:
18.01; 17.02; 17.03; 16.04; 18.05; 16.06; 16.07; 18.08; 16.09; 18.10; 17.11; 14.12.


Świadczenia rodzinne na przekaz pocztowy do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

 

 

Terminy wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2021 roku.

Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny do realizacji w kasie, bądź przelewem (dla Zarządców i ryczałty), będzie wypłacany w następujących terminach:
10.01 oraz 29.01; 10.02; 10.03; 09.04; 10.05; 10.06; 09.07; 10.08; 10.09; 08.10; 10.11; 10.12.

Terminy wypłat świadczeń społecznych w roku 2021

22 listopada - zasiłek stały

24 listopada - zasiłek okresowy A - K

25 listopada - zasiłek okresowy L - Z

26 listopada - zasiłek celowy, stypendia szkolne

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej