Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?

2. Kto może złożyć wniosek?

3. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - formy pomocy

4. Powody przyznawania pomocy materialnej uczniom i kryterium dochodowe

5. Zasady obliczania dochodu

6. Wydatki związane z edukacją ucznia

Wykaz wydatków związanych z edukacja ucznia, refundowanych w ramach stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 w Gminie Kluczbork:

1. Podręczniki szkolne,
2. Artykuły szkolne i pomoce naukowe,
3. Encyklopedie, atlasy, słowniki, poradniki, tablice matematyczne itp.
4. Czasopisma tematyczne związane z nauka oraz z zainteresowaniami poszerzającymi wiedzę,
5. Plecak szkolny, tornister, torba szkolna - 2 szt. na rok szkolny
6. Odzież i obuwie na zajęcia z wychowania fizycznego:
- strój gimnastyczny - koszulka, szorty, skarpety sportowe - 3 komplety na rok szkolny
- strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki basenowe (UWAGA: tylko w przypadku gdy uczeń ma zajęcia z wychowania fizycznego na basenie),
- dres (bluza + spodnie) - 1 komplet na rok szkolny,
- obuwie sportowe na wychowanie fizyczne - 2 pary na rok szkolny,
7. Obuwie zmienne na terenie szkoły - 1 para na rok szkolny (UWAGA: tylko jeśli jest wymagane przez szkołę,),
8. Strój galowy: garnitur lub spodnie galowe, biała koszula, spódniczka, bluzka koszulowa - 1 komplet na rok szkolny,
9. Elementy stroju w ramach uczestnictwa w zorganizowanych, pozalekcyjnych zajęciach sportowych, tanecznych, harcerskich itp. (np. kimono, czepek, okulary pływackie, baletki, mundurek harcerski itp.) - (UWAGA: rachunek lub faktura musi być koniecznie potwierdzona przez osobę prowadzącą w/w zajęcia),
10. Odzież i obuwie robocze na zajęcia w ramach nauki zawodu lub na praktykę, przybory do praktycznej nauki zawodu, wydatki związane z nauka zawodu,
11. Opłaty związane z udziałem w zajęciach pozalekcyjnych np. w ramach klubu sportowego, kółka tanecznego, muzycznego, plastycznego, fotograficznego itp.
12. Zakup instrumentów muzycznych i innych artykułów, o ile są związane z procesem edukacyjnym,
13. Nauka języków obcych i związane z tym opłaty,
14. Wydatki związane z pobieraniem nauki poza miejscowością zamieszkania np. dojazd do szkoły, pobyt w internacie lub bursie,
15. Opłata za szkołę tzw. czesne,
16. Wydatki związane z zajęciami wyrównawczymi oraz z indywidualnym tokiem nauczania,
17. Wydatki związane z zajęciami pozalekcyjnymi typu wyjazd do teatru, wycieczka szkolna, uczestnictwo w zielonej szkole, itp.
18. Pokrycie abonamentu internetowego (bez dodatkowych kosztów takich jak np.: bezpieczny internet) o ile jest to związane z procesem edukacyjnym ucznia,
19. Zakup programów komputerowych o charakterze edukacyjnym (np. do nauki języków obcych, ortografii, matematyki, itp.),
20. Zakup drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych typu: tusz, toner, papier, folia,
21. Zakup lub modernizacja komputera, zakup zewnętrznych nośników pamięci o ile jest
to uzasadnione potrzebami edukacyjnymi ucznia, (UWAGA: nie jest modernizacją zakup: kamery internetowej, karty telewizyjnej, kierownicy, dżojstika, game-padu oraz płyt CD lub DVD w ilościach większych niz10 szt. na osobę),
22. Zakup biurka, krzesła (fotela do biurka), lampki na biurko,
23. Inne, niewymienione, ale mające charakter edukacyjny, po uzgodnieniu z organem przyznającym stypendium szkolne.

Uwaga!
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą sie w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na wychowanie fizyczne, obuwie na w-f, kimono dla ucznia trenującego karate, strój pływacki itp.). Natomiast zakup odzieży codziennej lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty, koszula, czapka, rękawice, sweter) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej (pomoc społeczna) i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Również wydatki związane z ubezpieczeniem ucznia oraz dobrowolne wpłaty na Rade Rodziców nie maja charakteru edukacyjnego, gdyż są indywidualna sprawa rodzica i nie są bezpośrednio związane z edukacja ucznia. Wymienione powyżej wydatki muszą być udokumentowane w postaci faktury, rachunku, biletu za przejazd, dowodu wpłaty KP wraz z opisem wystawiającego celu dokonania wpłaty lub innego dokumentu potwierdzającego w sposób oczywisty fakt dokonania wydatku na cele edukacyjne.

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej