Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data publikacji: 2022-11-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.1285 t.j., Dz.U.2017.2217, Dz.U.2020.1493, Dz.U.2021.1292, Dz.U.2021.1559, Dz.U.2021.1773, Dz.U.2021.1834, Dz.U.2021.1981, Dz.U.2021.2105, Dz.U.2021.2120, Dz.U.2021.2232, Dz.U.2021.2270, Dz.U.2022.64, Dz.U.2022.91. Dz.U.2022.526, Dz.U.2022.583, Dz.U.2022.655, Dz.U.2022.807, Dz.U.2022.974, Dz.U.2022.1002, Dz.U.2022.1079, Dz.U.2022.1265, Dz.U.2022.1352, Dz.U.2022.1700, Dz.U.2022.2180.

Załączniki:

  1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (plik pdf 1434KB)

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data publikacji: 2022-11-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.479 t.j., Dz.U.2021.1177, Dz.U.2021.2105, Dz.U.2022.1301, Dz.U.2022.1692, Dz.U.2022.1967, Dz.U.2127.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (plik pdf 830KB)

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Data publikacji: 2022-11-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.1710 t.j., Dz.U.2020.1517, Dz.U.2022.1812, Dz.U.2022.1933.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (plik pdf 1265KB)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data publikacji: 2022-10-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.2000 t.j.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (plik pdf 380KB)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data publikacji: 2022-10-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.1634 t.j., Dz.U.2022.1079, Dz.U.2022.1692, Dz.U.2022.1725, Dz.U.2022.1747, Dz.U.2022.1768, Dz.U.2022.1964.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (plik pdf 895KB)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Data publikacji: 2022-09-06

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.1510 t.j., Dz.U.2022.1700.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (plik pdf 675KB)

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data publikacji: 2022-08-04

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2021.217 t.j., Dz.U.2019.55, Dz.U.2019.1655, Dz.U.2020.2123, Dz.U.2021.2105, Dz.U.2021.2106, Dz.U.2022.1488.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (plik pdf 655KB)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data publikacji: 2022-07-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.1009 t.j., Dz.U.2022.1079, Dz.U.2022.1115.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (plik pdf 650KB)

Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data publikacji: 2020-09-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1359
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (plik pdf 282KB)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej