Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego - wybierz podmenu:

Harmonogram spotkań grup wsparcia na okres I-III.2018

Data publikacji: 2018-01-01

rpowo

Rodziny przeżywające problemy opiekuńczo - wychowawcze:
1) 25.01.2018r., godz. 09:00 - 12:00
2) 15.02.2018r., godz. 09:00 - 12:00
3) 15.03.2018r., godz. 09:00 - 12:00

Rodziny starające się o powrót dziecka:
1) 08.01.2018r., godz. 09:00 - 12:00
2) 05.02.2018r., godz. 09:00 - 12:00
3) 05.03.2018r., godz. 09:00 - 12:00

Harmonogram spotkań grup wsparcia na okres X-XII.2017

Data publikacji: 2017-09-14

rpowo

Rodziny przeżywające problemy opiekuńczo - wychowawcze:
1) 19.10.2017r., godz. 09:00 - 12:00
2) 16.11.2017r., godz. 09:00 - 12:00
3) 14.12.2017r., godz. 09:00 - 12:00

Rodziny starające się o powrót dziecka:
1) 09.10.2017r., godz. 09:00 - 12:00
2) 06.11.2017r., godz. 09:00 - 12:00
3) 04.12.2017r., godz. 09:00 - 12:00

Harmonogram spotkań grup wsparcia

Data publikacji: 2017-06-29

rpowo Harmonogram spotkań grup wsparcia (samopomocowych) na okres VII-IX 2017r. realizowanych w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej".

Rodziny przeżywające problemy opiekuńczo - wychowawcze:
1) 06.07.2017r., godz. 09:00 - 12:00
2) 17.08.2017r., godz. 09:00 - 12:00
3) 14.09.2017r., godz. 09:00 - 12:00

Rodziny starające się o powrót dziecka:
1) 10.07.2017r., godz. 09:00 - 12:00
2) 21.08.2017r., godz. 09:00 - 12:00
3) 18.09.2017r., godz. 09:00 - 12:00

Harmonogram spotkań grup wsparcia

Data publikacji: 2017-03-21

rpowo

Harmonogram spotkań grup wsparcia (samopomocowych) na okres IV-VI 2017r. realizowanych w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej".

Rodziny przeżywające problemy opiekuńczo - wychowawcze:
1) 06.04.2017r., godz. 09:00 - 12:00
2) 18.05.2017r., godz. 09:00 - 12:00
3) 08.06.2017r., godz. 09:00 - 12:00

Rodziny starające się o powrót dziecka:
1) 03.04.2017r., godz. 09:00 - 12:00
2) 15.05.2017r., godz. 09:00 - 12:00
3) 05.06.2017r., godz. 09:00 - 12:00

Harmonogram spotkań grup wsparcia

Data publikacji: 2017-01-03

rpowo

Harmonogram spotkań grup wsparcia (samopomocowych) za okres I-III 2017r. realizowanych w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej".

1) 12.01.2017r., godz. 09:00 - 12:00
2) 16.01.2017r., godz. 09:00 - 12:00
3) 02.02.2017r., godz. 09:00 - 12:00
4) 06.02.2017r., godz. 09:00 - 12:00
5) 02.03.2017r., godz. 09:00 - 12:00
6) 06.03.2017r., godz. 09:00 - 12:00

Harmonogram spotkań grup wsparcia

Data publikacji: 2016-10-21

rpowo

Harmonogram spotkań grup wsparcia (samopomocowych) za okres X-XII 2016r. realizowanych w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej".

1) 06.10.2016r., godz. 09:00 - 12:00
2) 10.10.2016r., godz. 09:00 - 12:00
3) 10.11.2016r., godz. 09:00 - 12:00
4) 14.11.2016r., godz. 09:00 - 12:00
5) 08.12.2016r., godz. 09:00 - 12:00
6) 12.12.2016r., godz. 09:00 - 12:00

Informacja

Data publikacji: 2016-05-29

rpowo

Gmina Kluczbork - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej.
Dofinansowanie projektu z UE: 4 523 602,60 zł
Dofinansowanie zadania/zadań Partnera projektu - Gminy Kluczbork z UE: 10.080 zł

Załączniki:

  1. Plakat (plik pdf 231KB)

Informacja

Data publikacji: 2016-05-29

rpowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku w maju br. rozpoczął organizację spotkań grup wsparcia (samopomocowych) w ramach realizacją projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej