Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego - wybierz podmenu:

Projekt pn. Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne

Data publikacji: 2016-12-11

rpowo

O projekcie.
Projekt partnerski „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna,.
Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Termin realizacji: od 01.12.2016r. do 31.01.2020r.,

Całkowite koszty projektu: 4 936 847,09 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 4 196 320,02 zł.

Czytaj całość publikacji "Projekt pn. Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"

Plakat Projektu_aktualnyPlakat Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.Projekt pn. Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.

Załączniki:

 1. Umowa Partnerska (plik pdf 15978KB)
 2. Mierzalne wskaźniki projektu - aktualne (plik pdf 220KB)
 3. Aneks nr 1 do umowy Partnerskiej (plik pdf 1529KB)
 4. Aneks nr 2 do umowy Partnerskiej (plik pdf 1427KB)
 5. Aneks nr 3 do umowy Partnerskiej (plik pdf 3131KB)
 6. Aneks nr 4 do umowy Partnerskiej (plik pdf 1550KB)
 7. Aneks nr 5 do umowy Partnerskiej (plik pdf 10091KB)

Zapraszamy zainteresowanych do skorzystania z usług w projekcie

Data publikacji: 2017-12-06

rpowo

W związku z realizacja projektu Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku, informuje o możliwości skorzystania przez osoby starsze, niesamodzielne, w tym osoby z niepełnosprawnościami z:
1) sąsiedzkich usług opiekuńczych,
2) sprzętu rehabilitacyjnego,
3) usługi Teleopieki domowej,
w celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa oraz wsparcia i opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi w Gminie Kluczbork.
Koszt założenia usługi Teleopieki i wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego jest finansowany w ramach projektu, osoba objęta usługą nie ponosi kosztów.
Warunkiem założenia Teleopieki jest posiadanie telefonu stacjonarnego i aktywnej linii telefonicznej.
W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą (dochód netto nie może przekroczyć : na osobę w rodzinie 771 zł, na osobę samotną 951 zł).
Z uwagi na ograniczoną ilość usług, każda osoba i jej sytuacja będzie weryfikowana przez pracowników ośrodka.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2017-09-20

rpowo

W związku z realizacja projektu partnerskiego Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne dofinansowanego z EFS, Gmina Kluczbork zamieściła w Bazie konkurencyjności ogłoszenie nr 1056973, o zamówieniu: Świadczenie kompleksowej usługi całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki, dla osób starszych, osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Kluczbork", więcej na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1056973

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2017-03-20

rpowo

W imieniu Gminy Kluczbork, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, pod nazwą: Wypożyczanie sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork na potrzeby realizacji zadania nr 12 Projektu pn. Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: RA-MED Adrian Reinhard, ul. Podgórna 6, 47-300 Krapkowice.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 1494KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-03-08

rpowo

Gmina Kluczbork,46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1 - reprezentowana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert na: Wypożyczanie sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork na potrzeby realizacji zadania nr 12 Projektu pn. Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 309KB)
 2. Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 222KB)
 3. Treść oferty (plik pdf 393KB)
 4. Wzór umowy (plik pdf 719KB)

Zawiadomienie

Data publikacji: 2017-02-23

rpowo

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Świadczenie kompleksowej usługi całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki, dla osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 1421KB)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi Teleopieki

Data publikacji: 2017-02-12

rpowo

W związku z realizacja projektu partnerskiego Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne dofinansowanego z EFS, Gmina Kluczbork zamieściła w Bazie konkurencyjności ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie kompleksowej usługi całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki, dla osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Kluczbork", więcej na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1020573

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej