Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Projekty POWER - wybierz podmenu:
  • Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork

Informacja o wprowadzonych zmianach organizacyjnych

Data publikacji: 2018-12-06

power-fewerrp

W związku z realizacją projektu ,,Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork' Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku pracuje wg nowego modelu organizacyjnego zgodnie, z którym oddzielono pracę socjalną od administracyjnej procedury przyznawania świadczeń. Zgodnie z nowym modelem wydzielone zostały następujące stanowiska/zespoły:

Czytaj całość publikacji "Informacja o wprowadzonych zmianach organizacyjnych"

Projekt ,,Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork"

Data publikacji: 2018-05-07

power-fewerrp

O projekcie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku pozyskał środki z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu ,,Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wartość projektu wynosi 274.648,70 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich to: 231.473,92 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2018 do 31.08.2019. Głównym celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej ( w zakresie umożliwienia im poprawy swojej trudnej sytuacji życiowej i przezwyciężenia trudności), po przez zmianę organizacji pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji i predyspozycji zatrudnionych pracowników.
Efektem realizacji projektu będzie poprawa skuteczności i jakości pomocy, poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS oraz zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej poprzez wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej. W efekcie realizacji projektu zmieniona zostanie struktura organizacyjna Ośrodka.
W ramach projektu utworzone zostaną nowe komórki organizacyjne Ośrodka odpowiedzialne za poszczególne zadania :  
Zespół ds.  usług społecznych,
Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,
Zespół ds. pracy socjalnej
Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
W celu efektywnego wprowadzenia zmian pracownicy Ośrodka zostaną objęci szkoleniami zwiększającymi ich wiedzę i kompetencje, będą mieli dostęp do prawnika, który pomoże w rozwiązywaniu trudnych sytuacji zgłaszających się osób. Ponadto będą uczestniczyć w superwizji aby wzmocnić ich działania i szukanie nowych rozwiązań związanych z praca socjalną.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2018-05-02

power-fewerrp

W związku z realizacja projektu pn. Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Kluczbork współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Gmina Kluczbork/Ośrodek Pomocy Społecznej, zamieściła w Bazie konkurencyjności ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, więcej na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108672

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej