Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Informacja

Data publikacji: 2021-08-27

W związku z pracami konserwcyjnymi w Systemie Kart Dużej Rodziny związanymi ze zmianami wprowadzanymi na nowy rok szkolny 2021/2022 informujemy, że w dniach 30.08.2021 r. do 03.09.2021 r. wydawanie wyrobionych Kart Dużej Rodziny będzie niemożliwe. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Data publikacji: 2021-07-07

W związku z nowelizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny, informujemy, iż każdy posiadacz aktywnej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – może wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Obecna aplikacja mKDR została zamknięta.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Komunikat z 03.07.2020r.

Data publikacji: 2020-07-03

W związku z wątpliwościami w zakresie nabywania uprawnień przez członków rodziny do otrzymania Kart Dużej Rodziny, przekazujemy informacje dotyczące przysługiwania i przyznawania KDR.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku o wydanie KDR w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki (art. 4 ustawy z dnia 5.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny)

Czytaj całość publikacji "Komunikat z 03.07.2020r."

Przedłużanie ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Data publikacji: 2020-02-18

Opolskie Karty Rodziny i Seniora wydawane są od czerwca 2014 roku. Karty dla seniorów wydawane są bezterminowo, natomiast część kart dla rodzin traci ważność z końcem każdego roku kalendarzowego. Każdy zainteresowany może sprawdzić ważność swojej karty po naklejonych hologramach przy roku. Osoby korzystające z ulg i zwolnień, zainteresowane przedłużeniem ważności kart na kolejny rok, powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka (pok. nr 8, I piętro), wraz z wszystkimi kartami w celu złożenia oświadczenia i wydłużenia ważności. Oświadczenia można również pobrać ze strony internetowej. Ważność kart na kolejny rok potwierdza się naklejeniem hologramu na każdej z nich.

Załączniki:

  1. Oświadczenie (plik pdf 393KB)

Kontynuacja programów społecznych od 2020 roku

Data publikacji: 2019-12-16

W dniu 27 listopada 2019 roku, Rada Miejska w Kluczborku, przyjęła uchwały o kontynuacji Programów: "Kluczbork dla Rodziny +" oraz Gmina Kluczbork dla Seniora obowiązujących od 2020 roku. Programy zakładają włączenie jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury, sektora organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych do działań służących na rzecz poprawy jakości życia rodzin i aktywizacji seniorów

Czytaj całość publikacji "Kontynuacja programów społecznych od 2020 roku"

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej

Data publikacji: 2018-03-29

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny uzyskała formę dokumentu elektronicznego.
Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych (mKDR). W obiegu pozostanie także plastikowy nośnik.

Czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej"

Mobilna KDR

Data publikacji: 2018-03-29

Od 26 lutego br. na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia dostępny jest uproszczony kreator wniosku przeznaczony dla osób, które posiadają już tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a chcieliby korzystać także z mobilnej Karty Dużej Rodziny. Nowe rozwiązanie umożliwia złożenie takiego wniosku w kilku prostych krokach!

Czytaj całość publikacji "Mobilna KDR"

Wnioski na karty w programie

Data publikacji: 2017-02-06

U W A G A !!! Od 06.02.2017 roku wnioski na karty w programie "Kluczbork dla Rodziny+" składa się w siedzibie OPS w Kluczborku, ul. Zamkowa 6, piętro I, pok. 8, w godzi. od 8 do 15, (dotychczas było: piętro II, pok. 13, w godz. od 10 do 15). W tym samym miejscu można przedłużyć karty wydane w latach 2014-2016 specjalnym hologramem na lata 2017 - 2019.
Karty "Gmina Kluczbork dla Seniora" przedłuża i wydaje nowe Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, pok. 105 na I piętrze.

Kontynuacja programów społecznych Gminy Kluczbork

Data publikacji: 2016-12-15

W dniu 30 listopada 2016 roku, Rada Miejska w Kluczborku, przyjęła uchwały o kontynuacji Programów: "Kluczbork dla Rodziny +" oraz Gmina Kluczbork dla Seniora na lata 2017-2019.
Programy zakładają włączenie jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury, sektora organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych do działań służących na rzecz poprawy jakości życia rodzin i aktywizacji seniorów.
Dotychczasowe programy społeczne, spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem w lokalnej społeczności, dlatego większość zapisów przygotowanych do kontynuacji programów wieloletnich na lata 2017-2019 pozostała bez zmian.
Katalog ulg i zwolnień stosowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Kluczbork w ramach kontynuacji programów na lata 2017 - 2019, został rozszerzony o ofertę kina "Bajka".
Od 15 grudnia 2016 roku będzie można przedłużyć karty wydane w latach 2014-2016 specjalnym hologramem.
Podobnie od 15 grudnia 2016 roku można składać wnioski na karty do programów na lata 2017-2019.
Wnioski na karty w programie "Gmina Kluczbork dla Seniora" w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, pok. 105 na I piętrze.
Wnioski na karty w programie "Kluczbork dla Rodziny+" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Zamkowa 6, piętro II, pok. 13, w godzi. od 10 do 15.

Czytaj całość publikacji "Kontynuacja programów społecznych Gminy Kluczbork"

Plakat rodzinaPlakat senior

Informacja dla potencjalnych partnerów Karty Dużej Rodziny

Data publikacji: 2016-04-26

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do dołączenia do grona firm i instytucji odpowiedzialnych społecznie, dbających o duże rodziny.
Jeżeli firma działa lokalnie to zachęcamy do przystąpić do lokalnego programu "Kluczbork dla rodziny+". W naszym programie wydano 1.703 karty dla członków rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych.

Załączniki:

  1. Broszura (plik pdf 1633KB)

Podsumowanie programów społecznych realizowanych w Gminie Kluczbork w 2015 roku

Data publikacji: 2016-02-09

Informujemy, iż w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku w lokalnych programach społecznych, jednostki Gminy Kluczbork przyznały 5.064 ulgi na łączną kwotę 75.957,75 zł.
W programie Gmina Kluczbork dla Seniora na lata 2014-2016, wydano 1.925 kart w tym 313 kart w 2015 roku.
W programie Kluczbork dla rodziny + na lata 2014-2016, wydano 1.703 karty dla członków rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych, w tym 434 karty w 2015 roku.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie programów społecznych realizowanych w Gminie Kluczbork w 2015 roku"

Podsumowanie programów społecznych realizowanych w Gminie Kluczbork od I-VI.2015 r.

Data publikacji: 2015-07-17

Informujemy, iż w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku w lokalnych programach społecznych, jednostki Gminy Kluczbork przyznały 1.467 ulg na łączną kwotę 32.949,02 zł.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie programów społecznych realizowanych w Gminie Kluczbork od I-VI.2015 r."

Podsumowanie programów społecznych w Gminie Kluczbork w 2014 r.

Data publikacji: 2015-02-05

Informujemy, iż w 2014 roku w lokalnych programach społecznych, jednostki Gminy Kluczbork przyznały 3.530 ulg na łączną kwotę 85.937,25 zł.
W programie Gmina Kluczbork dla Seniora wydano 525 kart w 2014 roku na podstawie nowych wniosków. Co razem z kartami z 2013 roku daję łączną ilość 1384 karty.
W programie Kluczbork dla rodziny + od 2013 roku zweryfikowano i wydano 1.491 kart dla członków rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych.
Z ulg korzystano między innymi w takich jednostkach jak:
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji
- zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z Krytej Pływalni - 1960 ulg na łączną kwotę 5230,50zł
- zniżka w wysokości 50% ceny biletów za korzystanie z OTW Bąków - 798 ulg na łączną kwotę 1318 zł
2. Administracja Oświaty
- zniżki w wysokości 50 % z opłat za przedszkole lub oddział przedszkolny w 18 placówkach na łączną kwotę 37.739,80 zł
- bezpłatne wypożyczenie kompletu książek - 109 kompletów na łączną kwotę 19.359.94 zł
3. OPS bezpłatne konsultacje z psychologiem i prawnikiem - 77 porad na łączna kwotę 7.280,51 zł.

Gminna Karta dla Seniora

Data publikacji: 2015-01-28

Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem Programu "Gmina Kluczbork dla Seniora na lata 2014-2016". Program jest skierowany do osób powyżej 65 roku życia, mieszkających w Gminie Kluczbork. Aktualne informacje o programie, są dostępne na stronie internetowej http://www.kluczbork.eu/25,dla-mieszkanca.html?wiecej=741

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Data publikacji: 2015-01-28

Mieszkańcy Gminy Kluczbork mają możliwość w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do skorzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
Uprawnieni do korzystania, są:
1. Rodziny wychowujące min. 2 dzieci w wieku do 25 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujące na terenie województwa opolskiego
2. Rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (stopień umiarkowany bądź znaczny)- bez ograniczeń wiekowych.
3. Osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim
Informacje dotyczące zniżek oferowanych przez partnerów OKRiS, regulamin i aktualne informacje o programie są dostępne na stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl/page/114,opolska-karta-rodziny-i-seniora.html.

Załączniki:

  1. Wzór Karty (plik pdf 203KB)
  2. Regulamin OKRIS (plik pdf 452KB)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2015-01-28

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
Już od 16 czerwca 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Aktualne informacje o programie, są dostępne na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny.

Czytaj całość publikacji "Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny"

Gminna Karta dla Rodziny +

Data publikacji: 2015-01-28

Ośrodek Pomocy Społecznej jest koordynatorem i jednocześnie realizatorem Programu "Kluczbork dla Rodziny + na lata 2014-2016". Aktualne informacje o programie, są dostępne na stronie internetowej http://www.kluczbork.eu/25,dla-mieszkanca.html?wiecej=737.

Czytaj całość publikacji "Gminna Karta dla Rodziny +"

Składanie wniosków i odbiór kart

Data publikacji: 2015-01-28

Wnioski o wydanie kart można pobrać ze strony oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku przy ul. Zamkowej 6 na I piętrze, pok. 8 w godzinach od 8.00 do 15.00. Odbiór kart osobiście w siedzibie ośrodka. Osoby które składają wnioski elektroniczne zobowiązane są odebrać kartę osobiście-dotyczy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Informacja o realizacji programów społecznych Gminy Kluczbork

Data publikacji: 2014-07-14

Gmina Kluczbork od 2013 roku realizuje dwa programy społeczne: "Kluczbork dla Rodziny +" i "Gmina Kluczbork dla Seniora", z których chętnie korzystają uprawnieni mieszkańcy miasta i gminy Kluczbork. Od początku realizacji programów do 30 czerwca 2014 roku w ramach programu dla rodzin wielodzietnych i wychowujących niepełnosprawne dziecko - "Kluczbork dla Rodziny +" wydano 1.723 karty dla uprawnionych członków rodzin oraz udzielono 2.485 ulg i zwolnień. Natomiast w programie skierowanym do Seniorów - "Gmina Kluczbork dla Seniora" wydano 1.172 karty oraz udzielono 1.991 ulg i zwolnień.

Czytaj całość publikacji "Informacja o realizacji programów społecznych Gminy Kluczbork"

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej