Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. (77)418-14-81, faks: (77)418-22-30
e-mail: um@kluczbork.pl

http://www.kluczbork.eu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 22 b
46-200 Kluczbork
tel. (77)418-00-30, (77)410-70-34
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.pl

http://www.pcpr-kluczbork.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 22 b
46-200 Kluczbork
tel. (77)447-13-88, faks: (77)418-77-88
e-mail: opkl@praca.gov.pl

http://www.pupklb.one.pl

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. (77)418-52-18, faks: (77)418-65-20
e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl

http://www.powiatkluczborski.pl

Urząd Skarbowy w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 22 a
46-200 Kluczbork
tel. (77)425-06-00, faks: (77)425-06-01
e-mail: us1605@op.mofnet.gov.pl

http://www.bip.us-kluczbork.biuletyn.info.pl

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. (77)452-41-25, (77)452-44-78, faks: (77)452-47-05

http://www.opole.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 15
45-082 Opole
tel. (77)541-65-10, faks: (77)541-65-11
e-mail: umwo@umwo.opole.pl

http://www.opolskie.pl

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej