Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. (77)418-14-81, faks: (77)418-22-30
e-mail: um@kluczbork.pl

http://www.kluczbork.eu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 22 b
46-200 Kluczbork
tel. (77)418-00-30, (77)410-70-34
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.pl

http://www.pcpr-kluczbork.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 22 b
46-200 Kluczbork
tel. (77)447-13-88, faks: (77)418-77-88
e-mail: opkl@praca.gov.pl

http://www.pupklb.one.pl

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. (77)418-52-18, faks: (77)418-65-20
e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl

http://www.powiatkluczborski.pl

Urząd Skarbowy w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 22 a
46-200 Kluczbork
tel. (77)425-06-00, faks: (77)425-06-01
e-mail: us1605@op.mofnet.gov.pl

http://www.bip.us-kluczbork.biuletyn.info.pl

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. (77)452-41-25, (77)452-44-78, faks: (77)452-47-05

http://www.opole.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 15
45-082 Opole
tel. (77)541-65-10, faks: (77)541-65-11
e-mail: umwo@umwo.opole.pl

http://www.opolskie.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

https://www.zus.pl

KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

http://www.krus.gov.pl

Teleadresowe bazy danych 128.000 stowarzyszeń i fundacji

https://spis.ngo.pl

Oferty pracy w portalu praca.pl/kluczbork

https://www.praca.pl/kluczbork.html

Bezpłatna pomoc prawna

http://www.mamprawnika.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

http://niebieskalinia.info

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy

http://www.niebieskalinia.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.niebieskalinia.pl

PKT.PL - ogromna baza teleadresowa firm i instytucji w całej Polsce

http://www.pkt.pl

Serwis Komorników - m.in. Adresy, telefony do komorników w Polsce

http://www.komornik.pl

Strona zawierająca informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

http://www.116111.pl

Strona programu PAJACYK - programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna

http://www.pajacyk.pl

Strona programu DOBRY RODZIC

http://www.dobryrodzic.pl

Strona kampanii CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

http://www.ciazabezalkoholu.pl

Urząd Zamówień Publicznych

http://www.uzp.gov.pl

Strona Sejmowa

http://www.sejm.gov.pl

Wyszukiwarka ofert pracy

http://www.careerjet.pl

Serwis Urzędów Pracy - m.in. oferty pracy urzędów pracy

http://www.psz.praca.gov.pl

Zielona Linia - serwis m.in. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferty pracy, pomoc.

http://zielonalinia.gov.pl

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

http://www.kcik.pl

Strona poświęcona problemowi narkomanii

http://www.narkomania.org.pl

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.psychologia.edu.pl

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej