ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zamówienia publiczne ❯ Zapytania ofertowe
← Powrót do strony głównej

Zamówienia publiczne ❯ Zapytania ofertowe

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie cenowe

2023-12-07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją ofert na zakup i dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2024 r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 455KB)
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 618KB)
 3. Formularz oferty (plik pdf 522KB)
 4. Wzór umowy (plik pdf 600KB)
 5. Wykaz dostaw (plik pdf 407KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik pdf 435KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie cenowe

2023-12-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem w 2024 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn i kobiet) z terenu Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 129KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 117KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 97KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 87KB)
 5. Załącznik nr 4 (plik pdf 104KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik pdf 808KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie cenowe

2023-12-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Kluczbork w 2024 roku.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 91KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 50KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 101KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 54KB)
 5. Załącznik nr 4 (plik pdf 807KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-05-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork w 2023 roku, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:  

1. Katarzyna Rzepecka, zam. Kluczbork.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie cenowe

2023-04-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych  usług  opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 847KB)
 2. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (plik pdf 238KB)
 3. Załącznik nr 2. Oświadczenie (plik pdf 177KB)
 4. Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 889KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie cenowe

2023-03-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych  usług  opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 847KB)
 2. Załacznik nr 1. Formularz ofertowy (plik pdf 238KB)
 3. Załącznik nr 2. Oświadczenie (plik pdf 177KB)
 4. Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 889KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie cenowe

2023-03-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług serwisowych rowerów służbowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku w 2023 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 206KB)
 2. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (plik pdf 443KB)
 3. Załącznik nr 2. Oświadczenie (plik pdf 245KB)
 4. Załącznik nr 3. Kalkulacja (plik pdf 780KB)
 5. Załącznik nr 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 806KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie zapytania ofertowego

2023-02-21

Na podstawie punktu 9 Zapytania ofertowego UO.241.3.2023 z dnia 10.02.2023r. na realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku unieważnia zapytanie ofertowe.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-02-20

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez :

 1. Ewa Ryng, zam. Kluczbork
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie zapytania ofertowego

2023-02-10

Na podstawie punktu 9 Zapytania ofertowego UO.241.2.2023 z dnia 06.02.2023r. na realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku unieważnia zapytanie ofertowe.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie cenowe

2023-02-10

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych  usług  opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 847KB)
 2. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (plik pdf 238KB)
 3. Załącznik nr 2. Oświadczenie (plik pdf 177KB)
 4. Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 889KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie cenowe

2023-02-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 205KB)
 2. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (plik pdf 66KB)
 3. Załącznik nr 2. Oświadczenie (plik pdf 76KB)
 4. Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 810KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie cenowe

2023-02-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych  usług  opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 847KB)
 2. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (plik pdf 238KB)
 3. Załącznik nr 2. Oświadczenie (plik pdf 177KB)
 4. Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 889KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-01-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług wsparcia dla mieszkańców mieszkania chronionego na terenie Gminy Kluczbork w 2023 roku (w Kluczborku), wybrane zostały jako najkorzystniejsze oferty złożone na świadczenie usług wsparcia w mieszkaniu chronionym w Kluczborku, przez:

 1. Katarzyna Kowalczyk - Gulka, zam. Kluczbork,
 2. Małgorzata Kowalczyk - Lorenc, zam. Kluczbork.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-12-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją ofert na zakup i dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2023 r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez :

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie cenowe

2022-12-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług wsparcia dla mieszkańców mieszkania chronionego na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku) w 2023 roku.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 856KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 633KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 184KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 268KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie zapytania ofertowego

2022-12-21

Na podstawie punktu IX Zapytania ofertowego PŚ.241.9.2022 z dnia 09.12.2022r. na realizacją usług opiekuńczych na terenie Gminy Praszka w 2022 roku. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku unieważnia zapytanie ofertowe.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-12-19

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork w 2023 roku (w Kluczborku i Łowkowicach), wybrane zostały jako najkorzystniejsze oferty złożone na świadczenie usług wsparcia w mieszkaniu chronionym w Łowkowicach, przez:

 1. Anna Gnacy, zam. Łowkowice,
 2. Teresę Grzeszok, zam. Łowkowice.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-12-13

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

W części I - w zakresie usług schronienia dla mężczyzn, z uwagi na identyczną ilość punktów wybrano dwie oferty, tj.:

1) Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Pępice 81, 49-317 Pępice;

2) Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Bielice 127, 48-316 Łambinowice.

W część II - w zakresie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn, wybrano

1) Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Bielice 127, 48-316 Łambinowice.

W pozostałych częściach postępowanie unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-12-13

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pogrzebowych polegających na wykonywaniu pochówku zwłok osób zmarłych (osób dorosłych , dzieci i dzieci martwo urodzonych) na terenie Gminy Kluczbork, do których pochowania jest zobowiązany Ośrodek Pomocy Społecznej stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez :

P.P.H.U A. Stanossek i S. Stanossek s.c. ul. Zamkowa 17, 46-243 Bogacica

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie cenowe

2022-12-13

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją ofert na zakup i dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2023 r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik pdf 520KB)
 2. Wzór umowy (plik pdf 610KB)
 3. Wykaz dostaw (plik pdf 407KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 433KB)
 5. Zapytanie cenowe - poprawiony (plik pdf 452KB)
 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - poprawiony (plik pdf 616KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Zamówienia publiczne ❯ Zapytania ofertowe" (archiwum)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Baner Fundusze Europejskie Program Regionalny
Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

ul. Zamkowa 6
46-200 Kluczbork
tel. (77)418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności