Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-09-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożone przez:

 1. Małgorzatę Kowalczyk-Lorenc, zam. Kluczbork.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-09-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług  opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 dla opiekunów osób niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork., wybrano jako najkorzystniejsze oferty złożone przez:

 1. Barbarę Rychel, zam. Kluczbork;
 2. Joannę Prochownik, zam. Smardy Dolne.

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2022-09-27

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług opiekuna w Ogrzewalni przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczbork w sezonie zimowym 2022/2023.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 222KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 625KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 173KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 809KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2022-09-19

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług  asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 446KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 68KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 69KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 810KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2022-09-19

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 dla opiekunów zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 447KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 69KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 70KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 809KB)

Unieważnienie zapytania ofertowego

Data publikacji: 2022-07-29

Na podstawie punktu IX Zapytania ofertowego PŚ.241.5.2022 z dnia 18.07.2022r. na realizację usług wsparcia dla mieszkańców mieszkania chronionego na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku) w 2022 roku. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku unieważnia zapytanie ofertowe.

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2022-07-18

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług wsparcia dla mieszkańców mieszkania chronionego na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku) w 2022 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 873KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 263KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 184KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 268KB)

Unieważnienie zapytania ofertowego

Data publikacji: 2022-07-18

Na podstawie punktu IX Zapytania ofertowego PŚ.241.4.2022 z dnia 06.07.2022r. na realizację usług wsparcia dla mieszkańców mieszkania chronionego na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku) w 2022 roku. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku unieważnia zapytanie ofertowe.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-07-12

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożone przez:

 1. Joannę Prochownik, zam. Smardy Dolne.

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2022-07-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług wsparcia dla mieszkańców mieszkania chronionego na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku) w 2022 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 870KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 263KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 184KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 268KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2022-07-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług  asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 450KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 68KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 69KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 810KB)

Unieważnienie zapytania ofertowego

Data publikacji: 2022-06-30

Na podstawie ust. IX pkt. 2) zapytania ofertowego nr UO.241.2.2022 z dnia 08.06.2022, pod nazwą realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku unieważnia zapytanie ofertowe.

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2022-06-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 205KB)
 2. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (plik pdf 66KB)
 3. Załącznik nr 2. Oświadczenie (plik pdf 76KB)
 4. Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 810KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2022-05-16

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku w roku 2022.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 126KB)
 2. Załącznik nr 1. Formularz oferty (plik pdf 88KB)
 3. załącznik nr 2. Oświadczenie (plik pdf 62KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 881KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-04-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest: Zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu nad seniorami z Gminy Kluczbork w 2022 roku, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy : SiDLY Sp. z o. o. ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.

Zmiana zapytania ofertowego

Data publikacji: 2022-04-01

W zapytaniu ofertowym nr PŚ.241.2.2022 z dnia 28.03.2022r. dotyczącym wyboru Wykonawcy do zamówienia pn. „Zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu nad seniorami z Gminy Kluczbork w 2022 roku”, wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem.

Załączniki:

 1. Zmiana zapisów zapytania ofertowego (plik pdf 39KB)
 2. Nowy załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (plik pdf 344KB)
 3. Załącznik do Formularza ofertowego (plik pdf 861KB)
 4. Nowy załącznik nr 3 - Wzór umowy (plik pdf 503KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2022-03-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza Wykonawców do składania ofert na : dostawę urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu nad seniorami z Gminy Kluczbork w 2022 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 241KB)
 2. Załącznik nr 1. Szczegółowi opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 455KB)
 3. Załącznik nr 2. Formularz oferty (plik pdf 315KB)
 4. Załącznik nr 3. Wzór umowy (plik pdf 501KB)
 5. Zał. nr 1 do umowy (plik pdf 868KB)
 6. Załącznik nr 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 821KB)

Unieważnienie zapytania ofertowego

Data publikacji: 2022-03-28

Na podstawie ust. VIII pkt. 1  zapytania ofertowego, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku unieważnia zapytanie ofertowe nr PŚ.241.1.2022 z dnia 18.03.2022 (ogłoszone 21.03.2022r.), pod nazwą : Zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu nad seniorami z Gminy Kluczbork w 2022 roku                                                                                    

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Data publikacji: 2022-03-24

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy  na  realizację zadania pn. „Zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu nad seniorami z Gminy Kluczbork w 2022 roku.

 

Załączniki:

 1. Wyjaśnienie (plik pdf 370KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2022-03-21

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza Wykonawców do składania ofert na : dostawę urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu nad seniorami z Gminy Kluczbork w 2022 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 225KB)
 2. Załacznik nr 1. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 456KB)
 3. Załącznik nr 2. Formularz oferty (plik pdf 301KB)
 4. Załacznik nr 3. Wzór umowy (plik pdf 502KB)
 5. Załącznik nr 1 do Umowy (plik pdf 868KB)
 6. Załacznik nr 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 821KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-02-21

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez : Ewę Ryng, zam. Kluczbork.

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2022-02-14

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 205KB)
 2. Załącznik nr 1. Formularz oferty (plik pdf 66KB)
 3. Załącznik nr 2. Oświadczenie (plik pdf 76KB)
 4. Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 810KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-01-10

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku zawiadamia, że w wyniku zapytania cenowego na zakup usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2022 roku, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: Stobrawskie Centrum Seniora Senior-Opieka Sp. z o. o. Sp. komandytowa Kluczbork ul. Strzelecka 51, 46-200 Kluczbork.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2021-12-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork w 2022 roku (w Kluczborku i Łowkowicach), wybrane zostały jako najkorzystniejsze, oferty złożone przez:

 1. Bożenę Szynkaruk, zam. Czaple Wolne,
 2. Katarzynę Kowalczyk-Gulka, zam. Kluczbork,
 3. Anna Gnacy, zam. Łowkowice,
 4. Teresę Grzeszok, zam. Łowkowice.

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2021-12-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza do złożenia oferty na realizację usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2022 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 210KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 211KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 278KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 370KB)
 5. Załacznik nr 4 (plik pdf 435KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik pdf 821KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2021-12-27

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork w 2022 roku,  jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:  Martę Tkaczyk, zam. Wołczyn.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2021-12-27

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie wypożyczania sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1, złożona przez : RA-MED., Adrian Reinhard, ul. Kwiatowa 3, 47-341 Stradunia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2021-12-20

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

1. W części I - w zakresie usług schronienia dla mężczyzn, z uwagi na identyczną ilość punktów wybrano dwie oferty, tj.:

1) Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Pępice 81, 49-317 Pępice;

2) Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Bielice 127, 48-316 Łambinowice.

2. W część II - w zakresie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn, wybrano :

1) Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Bielice 127, 48-316 Łambinowice.

3. W pozostałychy częściach postępowanie unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2021-12-14

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotu zamówienia, pod nazwą: wypożyczanie sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork w 2022 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 392KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 227KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 609KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 181KB)
 5. Załącznik nr 4 (plik pdf 810KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2021-12-14

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pogrzebowych polegających na wykonywaniu pochówku zwłok osób zmarłych (osób dorosłych i dzieci martwo urodzonych) na terenie Gminy Kluczbork w roku 2022, do których pochowania jest zobowiązany Ośrodek Pomocy Społecznej stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez P.P.H.U A Stanossek i H. Stanossek s.c. ,,Kalia’’ Kompleksowe Usługi Pogrzebowe M.C. Skłodowskiej-Curie 9a 46-200 Kluczbork.

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2021-12-13

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork w 2022 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 849KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 238KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 177KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 889KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2021-12-13

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku lub Łowkowicach) w 2022 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 853KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 264KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 185KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 268KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2021-11-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Kluczbork w 2022 roku.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 67KB)
 2. Załącznik nr 2. Formularz oferty (plik pdf 101KB)
 3. Załącznik nr 3. Oświadczenie (plik pdf 45KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 810KB)
 5. Wzór umowy (plik pdf 77KB)
 6. Załacznik nr 1. Szczegółowi opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 51KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2021-11-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem w 2022 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn i kobiet) z terenu Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 130KB)
 2. Załącznik nr 1. Formularz oferty (plik pdf 118KB)
 3. Załącznik nr 2. Umowa schronisko (plik pdf 100KB)
 4. Załącznik nr 3. Umowa schronisko z UO (plik pdf 123KB)
 5. Załącznik nr 4. Umowa noclegownia (plik pdf 117KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik pdf 810KB)

Zapytanie cenowe – bony towarowe

Data publikacji: 2021-11-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją ofert na zakup i dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2022 r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.
W szczególności do wymiany ich na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe w placówkach handlowych wyznaczonych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wyłączenia używek (wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych).

Załączniki:

 1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 448KB)
 2. wzór umowy (plik pdf 313KB)
 3. formularz ofertowy (plik pdf 208KB)
 4. wykaz dostaw (plik pdf 365KB)
 5. klauzula informacyjna (plik pdf 433KB)
 6. zapytanie cenowe (plik pdf 361KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2021-10-07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: Zakup oraz dostawa do 100 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 200 odbiorców indywidualnych – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "D&K" Spółka Cywilna Czesław Dziedzic, Marek Kościcki.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 205KB)

Zobacz także: archiwum "Zamówienia publiczne >> " (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej