Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Projekty i programy - wybierz podmenu:

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

Data publikacji: 2022-02-27

Logo flaga i herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Gminy Kluczbork do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o:
 • stopniu znacznym lub
 • stopniu umiarkowanym lub
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Czytaj całość publikacji "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022"

Plakat

Załączniki:

 1. Informacja o Programie AOON 2022 (plik pdf 466KB)
 2. Plakat Programu AOON 2022 (plik pdf 781KB)
 3. Karta zgłoszenia do Programu AOON 2022 (plik pdf 1072KB)
 4. Klauzula informacyjna do Programu AOON 2022 (plik pdf 1032KB)

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021

Data publikacji: 2021-05-07

Logo flaga i herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Gminy Kluczbork do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

 

 

Czytaj całość publikacji "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021"

Plakat Programu AOON

Załączniki:

 1. Informacja o Programie AOON (plik pdf 471KB)
 2. Plakat Programu AOON (plik pdf 783KB)
 3. Karta zgłoszenia do Programu AOON (plik pdf 445KB)
 4. Klauzula informacyjna Program AOON (plik pdf 758KB)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej