Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Projekty i programy - wybierz podmenu:

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

Data publikacji: 2022-02-27

Logo flaga i herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Gminy Kluczbork do wzięcia udziału w Programie: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)  albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych: wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  w Gminie Kluczbork realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Czytaj całość publikacji "Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022"

Plakat

Załączniki:

 1. Plakat Programu OW 2022 (plik pdf 780KB)
 2. Informacja o Programie OW 2022 (plik pdf 461KB)
 3. Karta zgłoszenia do Programu OW 2022 (plik pdf 958KB)
 4. Klauzula informacyjna Programu OW 2022 (plik pdf 1070KB)

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021

Data publikacji: 2021-05-07

Logo flaga i herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Gminy Kluczbork do wzięcia udziału w Programie: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi[1]),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić:

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

 1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
 3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Czytaj całość publikacji "Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021"

Plakat Programu OW

Załączniki:

 1. Informacja o Programie OW (plik pdf 538KB)
 2. Plakat Programu OW (plik pdf 780KB)
 3. Karta zgłoszenia do Programu OW (plik pdf 457KB)
 4. Karta oceny stanu osoby (FIM) (plik pdf 408KB)
 5. Informacja dodatkowa do Karty oceny stanu osoby (FIM) (plik pdf 926KB)
 6. Klauzula informacyjna Program OW (plik pdf 747KB)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej